Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejGminny ośrodek pomocy społecznejZwierzaki do adopcjiProfil zaufanyWymień piecPowietrzegospodarka odpadami po nowemuOgłoszenia Wójtaostrzezenia meteoPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaObrona cywilnae-urzadinteraktywna mapaKarta dużej rodzinyBarszcz SosnowskiegoWolni od azbestu - informacjeLokalna Grupa DziałaniaSolaryGaleria zdjęćJustyna KowalczykStop przemocyMonitoring powietrzaAktywuj e-bokMikroporady

Wymień piec


Audyty-Ważna Informacja

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.

Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.

Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.

Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.

Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 – 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 – 16:00.

Szczepan Figura - Ekodoradca

 

..............................................................................................................................................................................

W Gminie Mszana Dolna ruszył nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie, umożliwiającym wymianę pieców i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić ankietę wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie dostępną w załączniku poniżej.

Przedmiotowa ankieta jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie polegającym na wymianie starych,  nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mszana Dolna.

Możliwa jest wymiana wyłącznie pieca węglowego  na piec na paliwo gazowe, biomasę lub ekogroszek. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych wynosi 350 zł / kW mocy grzewczej urządzenia, jednak nie więcej niż 8000 zł i 80 zł/ m2 ogrzewanej powierzchni w razie konieczności wymiany instalacji wewnętrznej c.o.   jednak nie więcej niż 6000 zł.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o wypełnienie ankiety, która ma charakter informacyjny. Wypełnienie jej jest wyrażeniem chęci przystąpienia do programu. Ankiety należy składać w Urzędzie Gminy Mszana Dolna w terminie do 5 grudnia 2016 r. Wypełnioną ankietę można przekazać osobiście lub pocztą na adres urzędu. Podpisaną, zeskanowaną ankietę można również przesłać w w/w terminie na adres s.figura@mszana.pl

Podstawowe założenia projektu:

1. Złożenie ankiety jest wyrażeniem zgody na przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego finansowanego w całości przez Województwo Małopolskie.

2. Audyt energetyczny wykaże jakiej mocy piec będzie najbardziej efektywny w Państwa gospodarstwie domowym.

3. Dofinansowanie niniejszej inwestycji wyniesie:

- 350 zł na każdy kilowat obliczonej przez audytora mocy nowego źródła ciepła w przypadku budynków jednorodzinnych (ale nie więcej niż 8000 zł);

- 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni w przypadku wymiany instalacji w budynku jednorodzinnym (ale nie więcej niż 6000 zł);

4. Dotacja jest formą refundacji kosztów, przekazana zostanie  po zrealizowaniu inwestycji na rachunek bankowy wskazany w umowie dotacji zawartej między Gminą Mszana Dolna a mieszkańcem, na podstawie faktury lub rachunku.

5. W ramach niniejszego programu wsparcie udzielane będzie na inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe, spalające biomasę oraz wykorzystujące paliwa stałe, które spełniają wymagania klasy piątej  (tzw. kotły piątej generacji) według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania dotyczące ekoprojektu, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 1 października 2009r. Aby zachowany został standard niskoemisyjny pieca konieczne będzie spalanie tylko węgla kamiennego o frakcji ekogroszek oraz niezbędne jest posiadanie przez kocioł podajnika. Informujemy także, że w podanych kotłach piątej generacji nie jest możliwe spalanie innych frakcji węgla kamiennego (np. orzech, kostka)  oraz drewna.

6. Stare palenisko musi zostać całkowicie zlikwidowane, należy przedłożyć dokument  potwierdzający trwałe usunięcie kotła.

 Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o min  30 % w odniesieniu do istniejącej instalacji.

7. Weryfikacja energochłonności budynków będzie następowała w oparciu o przeprowadzone oceny energetyczne zgodnie z zakresem przyjętym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM. W oparciu o wyniki audytu energetycznego mieszkańcy będą ostatecznie podejmowali decyzję o uczestnictwie w projekcie (przede wszystkim po uzyskaniu informacji o zakresie prac termomodernizacyjnych do jakich będą zobowiązani).

8. Budynki dla których poprawa efektywności energetycznej jako warunek dostępowy do projektu  nie będzie spełniony, będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu. Zobowiązanie mieszkańca w zawieranej umowie dotacji do spełnienia w/w wymogu będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.

9. Ankiety dostępne są na stronie internetowej www.mszana.pl oraz w Urzędzie Gminy Mszana Dolna w Biurze Obsługi Klienta. Ankiety należy składać w Urzędzie Gminy Mszana Dolna   w terminie do 5 grudnia 2016 r.

POBIERZ : ANKIETA

Zobacz : Prezentacja

"Piece na paliwa stałe które zostały zweryfikowane przez Urząd Marszałkowski znajdują się na stronie:

http://powietrze.malopolska.pl/kotly/