z ostatniej chwili
Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Zakup węglaPomoc dla uchodzcowkontoBiuletyn informacji publicznejSzczepieniatransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowakoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjainformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyjakości powietrzaEkointerwencja

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Mszana Dolna

Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy Mszana Dolna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mszana.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2015-03-19

Data aktualizacji deklaracji : 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Mszana Dolna,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji i metody oceniania dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Zgodność ze standardami

 • HTML 5- Portal jest zgodny z oficjalną specyfikacją HTML 5 opisaną w dokumentach The World Wide Web Consortium (W3C).
 • WCAG 2.0. – Portal jest przygotowywany zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0. (WCAG 2.0) na poziomie A, oraz częściowo AA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Mszana Dolna

ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

tel:  18 331 00 09

fax: 18 541 71 87

e-mail: gmina@mszana.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Maciejem Liberda, e-mail: m.liberda@mszana.pl, telefon: 18 331 00 09.

Koordynatorami ds. dostępności są:

Aneta Kołodziej         email: a.kolodziej@mszana.pl          tel. 18 331 00 09

Marek Handzel           email: sekretarz@mszana.pl              tel. 18 331 00 09

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz zapewnienia dostępności można składać drogą tradycyjną lub elektronicznej pod wskazane powyżej dane.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku stanowiącego siedzibę urzędu brak jest możliwości bezpośredniego dotarcia komunikacją miejską, najbliższy przystanek autobusowy (dworzec autobusowy) oddalony jest o 700 m.
 • Przed budynkiem urzędu wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do wejścia głównego budynku urzędu prowadzą schody oraz podjazd z poręczą.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, tuż przy głównym wejściu.
 • Budynek urzędu nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
 • Dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się w tym osób na wózkach dostępny jest korytarz i biura zlokalizowane na parterze.
 • W budynku urzędu nie ma windy.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń za wyjątkiem stref ograniczonego dostępu (pomieszczenia techniczne, gospodarcze, archiwum) można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Pomieszczenia budynku urzędu nie posiadają oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na parterze budynku naprzeciw wejścia głównego znajduje się Biuro Obsługi Klienta dostosowane do obsługi osoby z niepełnosprawnościami.
 • Osoby z niepełnosprawnościami mogą załatwić sprawy w Biurze Obsługi Klienta na parterze po wcześniejszym umówieniu się z właściwym pracownikiem.
 • W Urzędzie Gminy  brak możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewnienie komunikacji z Urzędem Gminy odbywa się na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Biura Obsługi Klienta o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku.

Aby skutecznie komunikować się z Urzędem Gminy w szczególności osoby z niepełnosprawnością mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Mszana Dolna, ul.Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna,
 • wysłać e-mail na adres: gmina@mszana.pl lub bok@mszana.pl  
 • przesłać pismo elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej przy użyciu Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego

(https://epuap.gov.pl lub https://gov.pl)

 • wysłać fax na numer: 18 541 71 87,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: tel. (18) 331 00 09,
 • wysłać wiadomość tekstową na numer: 881 927 187.

Pobierz w wersji .docx - tutaj