Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejtransmisjarodowybory uzup.WYBORY DO SESJMU I SENATUOgłoszenia Wójtacała naprzódPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjestudiumostrzezenia meteobadamy jakośc powietrzazoneZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlLokalna Grupa DziałaniaGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyUniwersytet III wiekuObrona cywilna

Aktualności


„WAKACJE ROZPOCZĘTE”

 Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 w czterech szkołach: Szkoła Podstawowa w Rabie Niżnej, Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej zakończył się kolejny okres działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery ramach projektu „ Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 SPInKi prężnie działały cały rok. W minionym roku szkolnym do projektu zostało zrekrutowanych 89 uczniów, kontynuowano wsparcie dla 82 uczniów. Udział w projekcie zakończyło 171 uczniów, zostało przygotowanych 170 Indywidualnych Planów Działań.  Uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych w formie warsztatów, wyjazdów zawodoznawczych  oraz indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.

 W szkołach doradcy zawodowi przeprowadzili łącznie 617 godzin godzin zajęć, w tym  227 grupowych oraz 390 konsultacji indywidualnych. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, w ramach których zapoznawali się z różnymi zawodami, z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych oraz sytuacją na rynku pracy. Doradcy zawodowi opracowywali z dziećmi  Indywidualne Plany Działania w celu wyboru najlepszej możliwej dla nich ścieżki dalszej kariery zawodowej wynikającej z ich zainteresowań i predyspozycji.

 Zorganizowane zostały również spotkania z rodzicami, podczas których przekazane zostały informacje na temat udziału ich dzieci w projekcie oraz ze taka forma pomocy ma ułatwiać dzieciom podjęcie decyzji, co do dalszej drogi ich kształcenia oraz pomóc określić predyspozycje zawodowe.

 Łącznie od początku realizacji projektu wsparciem zostało objętych 514 uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych, zostało przygotowanych 414 Indywidulanych Planów Działań.

 Uczniowie, którzy zakończyli udział w projekcie wraz ze świadectwem ukończenia szkoły otrzymali zaświadczenie potwierdzające opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz zakończenie udziału w projekcie.

 Kolejna edycja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery rusza już  po wakacjach od 1 września 2019 roku. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w Szkole Podstawowej w  Kasinie Wielkiej, Szkole Podstawowej nr 1 w Kasince Małej, Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej oraz Szkole Podstawowej w Rabie Niżnej.

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy Wszystkich chętnych.

 

Weronika Wrzecionek-Cieżak

TARGI EDUKACYJNE W KRAKOWIE

171 uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej, Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Górnej oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej -  szkół realizujących projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa X Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Małopolsce w dniu 21 marca 2019 r.  wzięło udział w targach edukacyjnych „Festiwal Zawodów”, które odbyły się na hali EXPO w Krakowie. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów, dla których wybór dalszej ścieżki edukacji jest jedną z pierwszych istotnych decyzji w życiu. Uczniowie mieli w czym wybierać, ponieważ zorganizowanych było ponad 140 interaktywnych stoisk, na których prezentowały się szkoły branżowe m.in. gastronomiczna, budowlana, leśnicza, fryzjerska, ekonomiczna, rolnicza, służby mundurowe oraz technika z całej Małopolski. Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z porad, konsultacji z doradcą zawodowym, zobaczyć ciekawe pokazy przedstawiające kunszt poszczególnych zawodów, a także sprawdzić swoją wiedzę w licznych quizach naukowych. Przedstawione zostały również szkoły dla osób słabowidzących oraz słabosłyszących.                                                          
Mamy nadzieję, że udział w targach pomoże uczniom naszych szkół w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Weronika Wrzecionek-Cieżak

 

LINKI DO SZKÓŁ:

http://www.gimnazjum.mszana.pl/index.php

http://zpokasinkamala.edu.pl/?festiwal-zawodow,375

http://zpokasinawielka.pl/projekt-spinka--doradztwo-zawodowe.html

TRWAJĄ ZAJĘCIA 

Od początku września 2018 roku trwają zajęcia w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 10. „Wiedza i kompetencje”, działanie 10.1 „ Rozwój kształcenia  zawodowego”, 10.1.3 „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”. 

Zmiana regulaminu  rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym/Szkolnych Punkcie/ach Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (RODO)

/upload/files/Regulamin%20SPInKa%20z%20dnia%2017.08.2018.pdf

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018 w czterech oddziałach gimnazjalnych zakończył się kolejny okres działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery ramach projektu „ Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łącznie do projektu zrekrutowanych zostało 321 uczniów klas trzecich oddziałow gimnazjalnych oraz VII i VIII szkół podstawowych, który uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.

Zrealizowano 1 078 godzin. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, w ramach których zapoznawali się z różnymi zawodami, z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych oraz sytuacją na rynku pracy. Doradcy zawodowi opracowywali z dziećmi  Indywidualne Plany Działania w celu wyboru najlepszej możliwej dla nich ścieżki dalszej kariery zawodowej wynikającej z ich zainteresowań i predyspozycji.

Zorganizowane zostały również spotkania z rodzicami, podczas których przekazane zostały informacje na temat udziału ich dzieci w projekcie oraz ze taka forma pomocy ma ułatwiać dzieciom podjęcie decyzji, co do dalszej drogi ich kształcenia oraz pomóc określić predyspozycje zawodowe.

Udział w projekcie ukończyło 307 uczniów, którzy wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum otrzymali zaświadczenie potwierdzające opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz zakończenie udziału w projekcie.

Kolejna edycja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery rusza już  po wakacjach od 1 września 2018 roku. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w: Szkole Podstawowej w  Kasinie Wielkiej, Szkole Podstawowej nr 1 w Kasince Małej, Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej oraz Szkole Podstawowej w Rabie Niżnej.

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy Wszystkich chętnych.

"Festiwal zawodów w małopolsce"

W dniach 22- 23 marca 2018 r. młodzież gimnazjalna szkół biorących udział w projekcie pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" uczestniczyła na Targach Edukacyjnych w Krakowie -,,Festiwal zawodów w Małopolsce’’. Targi Edukacyjne, których organizatorem jest Województwo Małopolskie, odbywają się w ramach Festiwalu Zawodów. - Jest to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych w całym województwie małopolskim.

 

          Podczas tegorocznych Targów prezentowane były oferty edukacyjne szkół zawodowych na dziewięciu niezależnych ekspozycjach wystawienniczych następujących grupach: administracyjno-usługowej, budowlanej, elektryczno-elektronicznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej, medyczno-społecznej, rolniczo-leśnej z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomicznej, służb “mundurowych” oraz szkół zagranicznych -partnerów Województwa Małopolskiego z Węgier, Francji, Niemiec, Słowacji, Ukrainy oraz Chorwacji. W ramach ekspozycji przygotowane zostały stoiska wystawiennicze kilkudziesięciu szkół zawodowych oraz szkół wyższych z kraju i zagranicy m.in.: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie . Wystawcy “na żywo” przedstawiali na czym polega kunszt poszczególnych zawodów. Dodatkowo wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z porad doradców zawodowych.

Doradca zawodowy: Lucyna Ziemianin 

(ZRÓDŁO: Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej)

W dniu 19 grudnia uczniowie 3b gimnazjum Zespołu Placowek Oświatowych w Kasinie Wielkiej, którzy uczestniczą w projekcie ,,Spinka’’ z doradztwa zawodowego, odwiedzili pobliski zakład pracy ,,Auto Kaleta’’ właściciel zakładu wraz synem przeprowadzili krótką prelekcję na temat zawodu lakiernika, blacharza oraz mechanika samochodowego, oprowadzili uczniów po swoim zakładzie pracy, pokazali stanowiska, gdzie są naprawiane, lakierowane samochody. Przedstawili również młodzieży cechy dobrego lakiernika samochodowego takie jak: dokładność, sumienność i solidność w wykonywaniu swoich obowiązków. Właściciel dodał ,,że lakiernikiem samochodowym może zostać zasadniczo osoba bez wykształcenia, jednak pracodawcy coraz częściej zwracają na nie uwagę. Dobrze więc jeśli kandydat ma takie stanowisko ukończy zasadniczą szkołę samochodową bądź technikum o tym profilu. Jednak w tym zawodzie najważniejsza jest praktyka. Uczniowie chętnie słuchali oraz zadawali pytania odnośnie zawodu.

Doradca zawodowy: Lucyna Ziemianin 

(ZRÓDŁO: Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej)

"Projekt zdrowie"

W dniu 23 listopada w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej zaproszony gość pani Dietetyk Aleksandra Biskup z Centrum Dietetycznego ,,Projekt Zdrowie’’ w Limanowej, przedstawiła uczniom klasy IIIb gimnazjum, w ramach projektu ,,Spinka’’ z doradztwa zawodowego zawód Dietetyka. Pani Aleksandra przedstawiła uczniom, czym się zajmuje jako dietetyk, jaką szkołę ukończyła i jak przebiegało kształcenie, żeby starać się o pracę w Poradni Dietetycznej ,,Projekt Zdrowie’’ Przedstawiła również, co jest w tej pracy satysfakcjonującego, a co sprawia jej trudności. Pani Aleksandra dodała ,,że zawód dietetyka jest piękny, w wielu momentach bardzo wdzięczny, ale z drugiej strony bardzo trudny i wymagający’’.

Doradca zawodowy: Lucyna Ziemianin 

(ZRÓDŁO: Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej)

Święto Zawodów Limanowa 2017

15.11.2017 roku uczniowie klas trzecich a, b, c Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Górnej (oddziały gimnazjale) w ramach projektu SPInKa uczestniczyli w Święcie Zawodów, które zorganizowano w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Zwiedzający uczestniczyli w pokazach zawodoznawczych uczniów z Powiatowych Szkół Zawodowych. Była to również okazja do wypróbowania swoich sił w wykonaniu prac związanych z różnymi zawodami. Ponadto gimnazjaliści mogli zapoznać się z kierunkami kształcenia proponowanymi przez szkoły.

Doradca zawodowy: Jadwiga Borowiecka

(ZRÓDŁO/fot: Szkoła Podstwowa Nr 1 w Mszanie Górnej)

SPInKa na wycieczce

26 października 2017 roku uczniowie klasy 3 c Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Górnej pod opieką pani Jadwigi Borowieckiej szkolnego doradcy zawodowego w ramach projektu SPInKa udała się na wycieczkę do Ośrodka Zdrowia w Mszanie Górnej 


Celem wycieczki było poznanie zawodów pielęgniarki, higienistki stomatologicznej oraz technika urządzeń medycznych. Wkrótce każdy trzecioklasista stanie przed trudnym wyborem dalszej ścieżki kształcenia, a dokonany wybór będzie miał ogromny wpływ na to, co uczniowie będą robić w przyszłości, jaki zawód będą wykonywać. Dlatego też takie inicjatywy podejmowane przez szkołę pomogą im w podjęciu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, a w przyszłości - wykonywanego zawodu.

mgr Jadwiga Borowiecka

(ZRÓDŁO/fot: Szkoła Podstwowa Nr 1 w Mszanie Górnej)
 

         Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2016/2017 w trzech Gimnazjach zakończył się pierwszy okres działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery ramach projektu „ Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SPInKi działały od maja do czerwca 2017 roku. Łącznie do projektu zrekrutowanych zostało 99 uczniów klas trzecich, który uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.

W okresie dwóch miesięcy w szkołach odbyło się 46 godzin warsztatów oraz 75 godzin konsultacji indywidualnych. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, w ramach których zapoznawali się z różnymi zawodami, z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych oraz sytuacją na rynku pracy. Doradcy zawodowi opracowywali z dziećmi  Indywidualne Plany Działania w celu wyboru najlepszej możliwej dla nich ścieżki dalszej kariery zawodowej wynikającej z ich zainteresowań i predyspozycji.

Zorganizowane zostały również spotkania z rodzicami, podczas których przekazane zostały informacje na temat udziału ich dzieci w projekcie oraz ze taka forma pomocy ma ułatwiać dzieciom podjęcie decyzji, co do dalszej drogi ich kształcenia oraz pomóc określić predyspozycje zawodowe.

Udział w projekcie ukończyło 85 uczniów, którzy wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum otrzymali zaświadczenie potwierdzające opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz zakończenie udziału w projekcie.

Kolejna edycja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery rusza już  po wakacjach od 1 września 2017 roku. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w: Szkole Podstawowej w  Kasinie Wielkiej, Szkole Podstawowej nr 1 w Kasince Małej, Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej oraz Szkole Podstawowej w Rabie Niżnej.

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy Wszystkich chętnych.

 

TRWAJĄ ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

Od początku maja 2017 roku trwają zajęcia w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 10. „Wiedza i kompetencje”, działanie 10.1 „ Rozwój kształcenia  zawodowego”, 10.1.3 „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”. 

 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – rekrutacja rozpoczęta 

W kwietniu 2017 roku Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Mszana Dolna rozpoczął rekrutację podstawową do udziału w zajęciach z doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w czterech placówkach oświatowych:

  1. Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
  2. Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej
  3. Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej
  4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Górnej

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania w sekretariatach szkół.  

Rekrutacja jest prowadzona z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

/upload/files/SPInKa%20-%20Regulamin%20rektutacji%20od%2010.04.2017%20.pdf

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” rozpoczęty !

Gmina Mszana Dolna przystąpiła do realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa X Wiedza

i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Małopolsce.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego są organy prowadzące szkoły gimnazjalne z terenu województwa małopolskiego oraz jako partner koncepcyjno-merytoryczny Politechnika Krakowska – Centrum Pedagogiki i Psychologii. 

 Celem projektu z zakresie wsparcia orientacji zawodowej jest zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikała z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.

Czas trwania projektu:  01.01.2016 – 31.12.2021

Czas utworzenia i funkcjonowania SPInKi: 01.01.2017 – 31.12.2019

 

Miejscem realizacji na terenie Gminy Mszana Dolna są cztery szkoły gimnazjalne:

- Gimnazjum nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej

- Gimnazjum nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej

- Gimnazjum nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej

- Gimnazjum nr 4 w Zespole Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej

 

W każdym gimnazjum powstanie SPInKa, w której wszyscy gimnazjaliści będą mieli zapewniony dostęp do poradnictwa zawodowego, które realizował będzie doradca zawodowy lub  nauczyciel, który równocześnie będzie uzupełniać kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego.

Wsparcie doradcze prowadzone będzie w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji, podczas których stworzone zostaną Indywidualne Plany Działania w celu wyboru najlepszej możliwej dla uczestnika ścieżki dalszej kariery zawodowej wynikającej z jego zainteresowań
i predyspozycji a także aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Punkt prowadzony będzie w trakcie roku szkolnego 2016/2017 od maja do czerwca 2017  oraz w następnych latach od września do czerwca, zgodnie z indywidualnym harmonogramem pracy doradcy:

- Gimnazjum nr 1 w Kasinie Wielkiej – 5 godzin tygodniowo

- Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej – 5 godzin tygodniowo

- Gimnazjum nr 3 w Rabie Niżnej – 5 godzin tygodniowo

- Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej – 7 godzin tygodniowo

 

SPInKa wyposażona zostanie w materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów
i doradcy, w tym: książki tematyczne, poradniki, informatory, czasopisma, informacje multimedialne np. filmy o zawodach i przykładowych ścieżkach kształcenia, płyty CD, programy komputerowe, itp.

 

Realizacja doradztwa zawodowego w ramach Spinki przyczyni się  do zapewnienia uczniom pomocy doradcy w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej, a w konsekwencji do podniesienia w uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami i umiejętnościami.

 

 Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w Gimnazjach w: Kasinie Wielkiej, Kasince Małej, Rabie Niżnej oraz Mszanie Górnej. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

 

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Gminie Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, pokój 155,  tel.(18)3310388 oraz na stronie internetowej www.zawodowamalopolska.pl

 

WAŻNE LINKI:

  1. http://www.gimnazjum.mszana.pl/szkola.php?idm=s10_1
  2. http://zpokasinawielka.pl/projekt-spinka--doradztwo-zawodowe.html
  3. http://zpokasinkamala.edu.pl/?spinka,361