Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejtransmisjawybory prezydentakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia Wójtacała naprzódPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteobadamy jakośc powietrzazoneZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacja

Aktualności


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MSZANA DOLNA

28/05/2019, dodał: Lucyna Stożek czytano: 358 razy

 

Mszana Dolna, 28.05.2019r.
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MSZANA DOLNA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA: WSI OLSZÓWKA, WSI KASINA WIELKA, WSI KASINKA MAŁA, WSI ŁOSTÓWKA ORAZ WSI LUBOMIERZ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Mszana Dolna Uchwał:

- Nr XLIX/649/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka – zmiana w zasięgu dz. ewid. 1606/5, 1605/6 w Olszówce;

- Nr V/63/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka – zmiana w zasięgu dz. ewid. 740/1 i 741 w Kasinie Wielkiej;

- Nr V/65/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała – zmiana w zasięgu dz. ewid. 5221/2 w Kasince Małej;

- Nr V/67/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Łostówka – zmiana w zakresie zapisów tekstu zawartych w § 8 pkt 1, 2, 4 i 5 w odniesieniu do dz. ewid. 4510/3 w Łostówce;

- Nr VI/94/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Lubomierz – zmiana w zakresie zapisów tekstu zawartych w § 8 pkt 4 w odniesieniu do dz. ewid. 670, 3392/1w Lubomierzu

i przystąpieniu do sporządzania zmian planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmian planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6,
34-730 Mszana Dolna w terminie do dnia 18 czerwca 2019 r. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Mszana Dolna.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@mszana.pl

 

Wójt Gminy Mszana Dolna
 

Informuję, że:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Urzędzie Gminy Mszana Dolna jest: Wójt Gminy z siedzibą ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, tel. (018) 331-00-09, mail: gmina@mszana.pl.
 3. Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).
 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, przez tel. + 48512263577, mail: iod@mszana.pl
 8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie https://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna,m,305465,rodo oraz w siedzibie Administratora: ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Doln

 

Mszana Dolna , dn. 28.05.2019r.
 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MSZANA DOLNA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA: WSI OLSZÓWKA, WSI KASINA WIELKA, WSI KASINKA MAŁA, WSI ŁOSTÓWKA ORAZ WSI LUBOMIERZ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Mszana Dolna Uchwał:

- Nr XLIX/649/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka – zmiana w zasięgu dz. ewid. 1606/5, 1605/6 w Olszówce;

- Nr V/63/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka – zmiana w zasięgu dz. ewid. 740/1 i 741 w Kasinie Wielkiej;

- Nr V/65/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała – zmiana w zasięgu dz. ewid. 5221/2 w Kasince Małej;

- Nr V/67/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Łostówka – zmiana w zakresie zapisów tekstu zawartych w § 8 pkt 1, 2, 4 i 5 w odniesieniu do dz. ewid. 4510/3 w Łostówce;

- Nr VI/94/19 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Lubomierz – zmiana w zakresie zapisów tekstu zawartych w § 8 pkt 4 w odniesieniu do dz. ewid. 670, 3392/1w Lubomierzu

i przystąpieniu do sporządzania zmian planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmian planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6,
34-730 Mszana Dolna w terminie do dnia 18 czerwca 2019 r. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Mszana Dolna.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@mszana.pl

 

Wójt Gminy Mszana Dolna
 

Informuję, że:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Urzędzie Gminy Mszana Dolna jest: Wójt Gminy z siedzibą ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, tel. (018) 331-00-09, mail: gmina@mszana.pl.
 3. Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).
 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, przez tel. + 48512263577, mail: iod@mszana.pl
 8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie https://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna,m,305465,rodo oraz w siedzibie Administratora: ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna.