Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Wójt Gminy informuje

10/09/2020, dodał: Maciej Liberda czytano: 560 razy
W związku ze zniesieniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z niej ograniczenia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemii,

a także działaniami podejmowanymi przez Rząd RP w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, które mają na celu minimalizację skutków związanych z obecną sytuacją gospodarczą, przedsiębiorcy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 nadal mają możliwość wystąpienia z indywidualnymi wnioskami o udzielenie ulg w spłacie należności (odroczenie i rozłożenie na raty podatku i zaległości podatkowych, umorzenie zaległości podatkowych), niemniej jednak wniosek rozpatrywany będzie nie tylko w kontekście spadku przychodów.

Obecnie rekomenduję podmiotom, u których występuje zachwianie płynności finansowej w związku z COVID-19 wystąpienie o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.

W związku z powyższym apeluję do Przedsiębiorców i proszę o rozważenie, który rodzaj ulgi podatkowej będzie bardziej odpowiedni i adekwatny do sytuacji w jakiej znalazła się Państwa firma.

Dodam, iż organ podatkowy, podejmując decyzję w przedmiocie zastosowania umorzenia, uwzględnić winien także fiskalne potrzeby budżetu gminy, co podkreślane jest również przez judykaturę. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia  8 marca 2011 r., sygn. akt.  III SA /Wa 1395/2010 wskazuje się że: „choć rozstrzygnięcie w przedmiocie wyrażenia zgody na przyznanie ułatwień płatniczych oparte jest na uznaniu administracyjnym, podejmujący je organ samorządowy, w przeciwieństwie do jednostek nie będących jednostkami sektora finansów publicznych - wierzycieli w cywilnoprawnych stosunkach zobowiązaniowych - nie ma pełnej swobody w dysponowaniu należnością publicznoprawną i z tego punktu widzenia obok interesu dłużnika musi również uwzględnić interes jednostki samorządu terytorialnego, objawiający się zapewnieniu terminowego i regularnego wpływu środków finansowych do budżetu gminnego. Z wpływów tych bowiem realizowane są niezbędne przedsięwzięcia do finansowania których zobowiązana jest gmina.”

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać w formie elektronicznej poprzez platformę  ePUAP (wniosek obowiązkowo opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub wysłać pocztą na adres: 

Urząd Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna.

Bolesław Żaba
Wójt Gminy Mszana Dolna

Załączniki:*

  1. Wniosek o udzielenie ulgi - pobierz
  2. Oświadczenie o stanie majątkowym - pobierz
  3. Klauzula informacyjna - pobierz
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
  5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - pobierz
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - pobierz