z ostatniej chwili
Informacja Wójta Gminy, począwszy od dnia 06 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020 Urząd Gminy pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


SPInKi wspierały gminnych uczniów

20/07/2020, dodał: Magda Polańska czytano: 154 razy
O tym, że wybór zawodu i szkoły ponadpodstawowej jest bardzo ważny, nie trzeba nikogo przekonywać.

Wiedzą  o tym także uczniowie ze szkół na terenie Gminy Mszana Dolna, którzy aktywnie uczestniczyli w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, którego realizacja dobiegła końca wraz z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020.

Gmina Mszana Dolna przystąpiła do realizacji projektu w 2017 roku. Miejscem realizacji początkowo były cztery szkoły gimnazjalne:

- Gimnazjum nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej - od 1 września 2019 r. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły i Przedszkola Nr 2 w Kasinie Wielkiej, powstała
w wyniku podziału ZPO w Kasinie Wielkiej;

- Gimnazjum nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej;

- Gimnazjum nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej;

- Gimnazjum nr 4 w Zespole Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej.

W wyniku reformy oświaty do projektu włączono klasy VII i VIII ww. szkół podstawowych.

Rekrutacja do projektu odbywała się w sposób ciągły; prowadzona była z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Celem projektu w zakresie wsparcia orientacji zawodowej było zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno - zawodowego dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych (by ich wybory edukacyjne i późniejsza kariera zawodowa, wynikały z właściwego rozpoznania predyspozycji osobistych ucznia oraz sytuacji na rynku pracy), a także podniesienie kwalifikacji edukacyjno – zawodowych doradców i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.

W ramach projektu doradcy zawodowi uczestniczyli w szkoleniach dotyczących spraw merytorycznych i realizacji zadań z doradztwa zawodowego, z czego dwóch nauczycieli ukończyło studia podyplomowe całkowicie finansowane przez Województwo Małopolskie (lidera projektu), uzupełniając tym samym kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego.

Wsparcie doradcze prowadzone było w formie warsztatów, w tym spotkań zawodoznawczych z lokalnymi przedsiębiorcami oraz indywidualnych konsultacji, podczas których stworzone zostały Indywidualne Plany Działania umożliwiające uczestnikowi wybór najlepszej możliwej ścieżki dalszej kariery zawodowej wynikającej z jego zainteresowań
i predyspozycji oraz aktualnej sytuacji na rynku pracy.

SPInKi prężnie działały przez cały okres realizacji projektu. Wzięło w nim udział 635 uczniów (K: 314, M: 321), którzy w większości zakończyli udział w projekcie zgodnie ze ścieżką, tworząc 619 Indywidualnych Planów Działania (K: 309, M:310).

W ramach projektu Szkolne Punkty Informacji i Kariery wyposażone zostały w niezbędne sprzęty komputerowe i meble:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej: tablica suchościeralna, drukarka, krzesło obrotowe, biurko;

-  w Szkole Podstawowej w Kasinie Wielkiej: laptop, drukarka, biurko, szafa, krzesło obrotowe, tablica flipchart;

-  w Szkole Podstawowej w Rabie Niżnej: projektor, biurko, szafa, tablica suchościeralna;

-  w Szkole Podstawowej nr 1 w Kasince Małej: tablica suchościeralna, laptop, drukarka, biurko, krzesło obrotowe.

Ponadto SPInKi zostały wyposażone w materiały biurowe i pomoce dydaktyczne dla uczniów i doradcy, w tym książki tematyczne, poradniki, informatory, czasopisma, informacje multimedialne np. filmy o zawodach i przykładowych ścieżkach kształcenia, płyty CD, programy komputerowe, itp.

Doradcy zawodowi przeprowadzili w szkołach łącznie 2 338 godzin zajęć, w tym 890 grupowych oraz 1 448 konsultacji indywidualnych. Uczniowie gminnych szkół  chętnie uczestniczyli w warsztatach i wykładach, w ramach których zapoznawali się z różnymi zawodami oraz aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach realizacji zadania zorganizowano również spotkania z rodzicami, podczas których przekazywano informacje na temat udziału ich dzieci w projekcie; doradcy zawodowi argumentowali taką formę pomocy ułatwiającej ich dzieciom podjęcie właściwej decyzji co do dalszej drogi ich kształcenia oraz mającej pomóc w określeniu ich predyspozycji zawodowych.

Uczniowie, którzy zakończyli udział w projekcie, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły otrzymali zaświadczenie potwierdzające opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz zakończenie udziału w projekcie.  

Realizacja doradztwa zawodowego w ramach SPInKI przyczyniła się  do zapewnienia uczniom pomocy doradcy w planowaniu przyszłości edukacyjno - zawodowej,
a w konsekwencji do podniesienia u uczniów zdolności podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zatrudnienia zgodnie z ich predyspozycjami i umiejętnościami. Doradcy podczas zajęć przekazywali uczniom informację o równym dostępie do zawodów dla kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu w 2018 i 2019 roku wzięli udział w „Festiwalu zawodów” w Krakowie. Festiwal adresowany był w szczególności do uczniów klas kończących gimnazjum, a później szkołę podstawową, którzy przygotowywali się do wyboru szkoły ponadpodstawowej. Podczas tego wydarzenia mogli się oni zapoznać z ofertą szkół branżowych z Małopolski, ale także – co szczególnie ciekawiło uczniów – zobaczyć interaktywne prezentacje zawodów z różnych branż, spróbować samodzielnie wykonać czynności zawodowe na interesujących ich stanowiskach pracy, porozmawiać ze starszymi uczniami kształcącymi się w danym zawodzie.

W bieżącym roku organizator wydarzenia - Województwo Małopolskie, Departament Edukacji UMWM - podjął decyzję o odwołaniu Festiwalu Zawodów w zaplanowanym terminie 19 - 21 marca kierując się bezpieczeństwem gości, wystawców i zwiedzających, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Europie i na świecie oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Priorytetu 10. „Wiedza
i kompetencje”, działanie 10.1 „Rozwój kształcenia  zawodowego”, 10.1.3 „Edukacja
w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”. 

Całkowity koszt realizacji projektu w Gminie Mszana Dolna to 220 930,28 zł, z czego kwota dotacji unijnej to 198 837,24 zł.

Kończymy kolejny projekt bogatsi o nowe doświadczenia – podkreślają gminni koordynatorzy zadania. Dziękujmy doradcom zawodowym za zaangażowanie i współpracę przy projekcie.

Weronika Wrzecionek - Cieżak