Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Wiosenne plany inwestycyjne

24/03/2020, dodał: Magda Polańska czytano: 338 razy
Przedwiośnie, po wyjątkowo łagodnej zimie, to czas przygotowania kolejnych, zaplanowanych wcześniej inwestycji drogowych i kubaturowych w Gminie Mszana Dolna.

To również ostatni dzwonek na poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Potrzeb przybywa, a środki budżetu gminy są ograniczone. Każda inwestycja wymaga nie tylko zabezpieczenia pieniędzy w budżecie, ale również opracowania szczegółowej i nierzadko kosztownej dokumentacji projektowej. Strategicznym momentem jest również wyłonienie realizatorów projektów budowlanych i wykonawców usług. Zanim budowniczowie ze swoim sprzętem wejdą na plac budowy urzędnicy muszą wykonać sporo żmudnej pracy, by możliwe było rozpoczęcie prac i dotrzymanie terminów realizacji inwestycji.

Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców gminy staramy się w pierwszej kolejności o przygotowanie kolejnych remontów dróg osiedlowych – informują pracownicy referatu inwestycji. Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o dotację w ramach programu ochrony gruntów rolnych na remont drogi na os. Antosze w Łętowem i drogę na os. Bolisęgi w Mszanie Górnej. Złożyliśmy również do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dotację na remont drogi gminnej Kasina Wielka – Ługowina, w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych – dodają urzędnicy. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Kasina Wielka - Szymony – Gruszowiec – etap I oraz na budowę drogi gminnej Olszówka – Zarąbki.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych przygotowuje również wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie remontu wielofunkcyjnych boisk sportowych na terenie gminy w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej.

W bieżącym roku zlecone będzie również opracowanie dokumentacji projektowej dot.:

  • przebudowy drogi gminnej Kasina Wielka - Szymony – Gruszowiec – etap II
  • przebudowy drogi gminnej Raba Niżna - Gęsia Szyja – Glisne
  • budowy chodnika w ciągu drogi krajowej 28 w miejscowości Raba Niżna (od granic miasta Mszana Dolna do zatok autobusowych na os. Łęg)
  • budowy chodnika miejscowości Kasina Wielka (od os. Pazdury do os. Wydarte).

W Mszanie Górnej i Łętowem wciąż trwa przebudowa drogi powiatowej Mszana Górna – Wilczyce. Inwestycja ta jest realizowana wspólnie z Powiatem Limanowskim, który na to zadanie pozyskał dotację z programu Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 2 689 811,00 zł.

W szybkim tempie postępują prace wykończeniowe w rozbudowywanym Ośrodku Zdrowia i Środowiskowym Domu Samopomocy w Mszanie Górnej. W ostatnim czasie położono wylewki i tynki wewnętrzne, rozpoczęto również układanie płytek w łazienkach i malowanie ścian.

Po zeszłorocznej, zakończonej niepowodzeniem próbie wyłonienia realizatora zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Kasince Małej, w lutym udało się wybrać wykonawcę Otwartej Strefy Aktywności.  Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 w wysokości 50 000,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 284 000, 00 zł.

Gmina Mszana Dolna w imieniu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa złożyła 2 wnioski do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie inwestycji:

  • budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej - od osiedla Majerówka do osiedla Mardauszówka, a także na osiedlu Piekarczykówka, wraz z budową przepompowni ścieków (wnioskowana kwota dotacji: blisko 2 mln zł);
  • rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Muzykówka w Rabie Niżnej (wnioskowana kwota dotacji:160 tyś. zł).  Na ten zakres Gmina uzyskała odrębne pozwolenie na budowę.

Obydwa wnioski znalazły się wysoko na liście zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie trwa uzupełnianie wniosków.

 

Pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
 Urzędu Gminy Mszana Dolna