z ostatniej chwili
Informacja Wójta Gminy, począwszy od dnia 06 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020 Urząd Gminy pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zaproszenie do udziału w Programie Grantowym dla podmiotów ekonomii społecznej

05/02/2020, dodał: Magda Polańska czytano: 625 razy
Urząd Gminy Mszana Dolna zaprasza organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

Program Grantowy prowadzony przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus i jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty

 

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES. Przez ekonomizację rozumie się:

• rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej,

• rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Nowy Sącz lub powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.

 

Czas trwania inicjatywy:  od 1 do 10 miesięcy.

Wysokość dofinansowania: max. 10 000 PLN (netto tzn. podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany).

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych, które odbędą się:

w Mszanie Dolnej (sala obrad, Urząd Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6)

w dniu 17 lutego 2020r. (w godz. 9:00-16:00)

Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach następuje poprzez wysłanie  formularza on-line dostępnego pod adresem:                 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGb2RyKn0iYNRQ9CqHvEqr8AAk4MmHIoONA2elTdypYFSISA/viewform

 

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie - do 7 lutego 2020r.

 

Program warsztatów obejmuje:

- przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego,

- praktyczne warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,

- praktyczne warsztaty dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy,

- czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego przed spotkaniem:

http://mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-nowosadecki/708-granty

Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na warsztaty wymagane jest złożenie kompletu wypełnionych i podpisanych (przez upoważnione osoby) dokumentów rekrutacyjnych w imieniu podmiotu ekonomii społecznej (załączniki do niniejszego ogłoszenia).

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych lub przesłać pocztą na adres Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków).