Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Wyniki Egzaminów Zewnętrznych

05/07/2019, dodał: Maciej Liberda czytano: 834 razy
Aktualny rok szkolny 2018/2019 jest bardzo wyjątkowy. W kwietniu br. w szkołach podstawowych zostały przeprowadzone trzydniowe egzaminy zewnętrzne:

- po raz PIERWSZY przeprowadzony został egzamin ósmoklasisty sprawdzający wiedzę z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,

- po raz OSTATNI przeprowadzono egzamin gimnazjalny obejmujący trzy części: humanistyczną (zadania z wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego), matematyczno-przyrodniczej (zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki) oraz
z wybranego języka obcego nowożytnego.

W naszej Gminie do egzaminu przystąpiło 216 uczniów klas ósmych ze szkół podstawowych oraz 199 uczniów z klas trzecich gimnazjum.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 14 czerwca br. podała wstępne wyniki egzaminów i  uczniowie otrzymali indywidualne wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego.  Egzaminy zewnętrzne są egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów w całej Polsce z języka polskiego wyniósł 63% punktów, a z matematyki 45%. Adekwatnie w Gminie Mszana Dolna wyniki wynosiły 66%
i 46% - tak wynika ze wstępnych informacji. Szczegółowe wyniki procentowe
z poszczególnych przedmiotów dla każdej Szkoły Podstawowej w Gminie Mszana Dolna
z porównaniem do wyników powiatowych, wojewódzkich i ogólnokrajowych obrazuje tabela poniżej.

Z analizy powyższych wyników można zauważyć, że z części w zakresie języka polskiego - 6 szkół osiągnęło wynik wyższy niż średni wynik Gminy. Najlepszymi wynikami może poszczycić się SP
w Łętowem oraz SP w Olszówce.

W części matematycznej również - 7 szkół osiągnęło lepszy wynik niż średnia krajowa. Najlepszy wynik osiągnęła SP nr 2 w Mszanie Górnej.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów w kraju z części humanistycznej wynosi:
63% z języka polskiego oraz 59% z historii i WOS-u, zaś w części matematyczno – przyrodniczej: 44% z matematyki oraz 48% z przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie
z naszej Gminy w części humanistycznej osiągnęli taki sam wynik jak wynik ogólnopolski,
 z matematyki - wyższy, zaś z przedmiotów przyrodniczych - niższy niż średnia krajowa.

Szczegółowe wyniki procentowe z poszczególnych przedmiotów dla klas gimnazjalnych
w Szkołach Podstawowych w Gminie Mszana Dolna z porównaniem do wyników powiatowych, wojewódzkich i ogólnokrajowych obrazuje tabela poniżej.

Z zadaniami z część humanistycznej najlepiej poradzili sobie uczniowie klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kasince Małej.

Z zadaniami z części matematyczno - przyrodniczej najlepiej poradzili sobie uczniowie klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej.

 

Agnieszka Kuś

Link do strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160429154830137