Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Małopolski e-Senior

24/01/2019, dodał: Magda Polańska czytano: 1381 razy
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Małopolski e-Senior” realizowanego przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

 III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018r. do 31 sierpnia 2020r.

 

Rekrutacja do projektu

W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:

 • Ukończenie 65 lat
 • Zamieszkanie na terenie Gminy Mszana Dolna
 • Chęć zdobycia lub rozwijania kompetencji cyfrowych

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i popisanych wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do Urzędu Gminy:

Biuro Projektu → ul. Jagiellońska 16/1, 33-300 Nowy Sącz

Urząd Gminy Mszana Dolna → ul. Spadochroniarzy 6, Mszana Dolna (pok. 45, II piętro - p. Ewa Filipiak)

 

Informacje o projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania
z komputera i Internetu, w tym z e-usług publicznych, wśród 90 mieszkańców powyżej 65. roku życia z terenu Gminy Mszana Dolna poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń oraz działań animacyjnych.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania szkoleniowe będą  oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype – bezpłatne rozmowy z rodziną i ze znajomymi
 • Facebook – serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja (obróbka) / nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

Zajęcia szkoleniowe prowadzone będą przez trenerów w miejscach wyznaczonych w poszczególnych gminach biorących udział w projekcie.

Działania animacyjne będą realizowane w tych samych grupach co spotkania szkoleniowe. Celem animacji jest utrwalenie umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń. Zostaną przeprowadzone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia szkoleń przez lokalnych animatorów.

Każdy uczestnik projektu, który ukończy szkolenie, otrzyma na własność tablet, dzięki któremu nabywał umiejętności korzystania z nowych technologii podczas spotkań szkoleniowych.

Ewa Filipiak

Formularz_zgłoszeniowy___Deklaracja_w_uczestnictwie

Test_diagnostyczny

MES_Oświadczenie_o_niepełnosprawności

MES_OŚWIADCZENIE_O_ZAPOZNANIU_SIĘ_Z_OBOWIĄZKIEM_INFORMACYJNYM_ODBIORCY_OSTATECZNEGO_ORAZ_PERSONELU_PROJEKTU_BENEFICJENTA

MES_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_wrażliwych