z ostatniej chwili
W dniu 7 czerwca 2024 r. biuro ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Mszana Dolna z powodów organizacyjnych, czynne będzie w godzinach od 12:00 do godziny 15:00. Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024Wybory samorządowe 2024Pomoc dla uchodzcowkontoCyberbezpiecznyBiuletyn informacji publicznejtransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Dostepność aplikacji


Deklaracja Dostępności dla aplikacji Transparentnejst

Urząd Gminy Mszana Dolna zobowiązuje się zapewnić dostępność aplikacji mobilnej TransparentneJST zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej TransparentneJST.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-01-15.

Status zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Komunikaty błędów mogą być niejednoznaczne i sprawiać problemy użytkownikom niewidomym (np. po wprowadzeniu nieprawidłowych danych do pola formularzy).
  • Niektóre graficzne elementy dotykowe interfejsu użytkownika nie posiadają dostępnych etykiet tekstowych.
  • Brak możliwości zmiany orientacji aplikacji na poziomą.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Liberda, m.liberda@mszana.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 183310009 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Koordynatorami ds. dostępności w Urzędzie Gminy Mszana Dolna są:
Aneta Kołodziej; email: a.kolodziej@mszana.pl; tel. 881927187
Marek Handzel; email: sekretarz@mszana.pl

 

Dostępność architektoniczna

1) Do budynku stanowiącego siedzibę urzędu brak jest możliwości bezpośredniego dotarcia komunikacją miejską, najbliższy przystanek autobusowy (dworzec autobusowy) oddalony jest o 700 m.
2) Przed budynkiem urzędu wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
3) Do wejścia głównego budynku urzędu prowadzą schody oraz podjazd z poręczą.
4) Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, tuż przy głównym wejściu.
5) Budynek urzędu jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
6) Dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się w tym osób na wózkach dostępny jest korytarz i biura zlokalizowane na parterze.
7) W budynku urzędu nie ma windy.
8) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń za wyjątkiem stref ograniczonego dostępu (pomieszczenia techniczne, gospodarcze, archiwum) można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
9) Pomieszczenia budynku urzędu nie posiadają oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
10) Na parterze budynku naprzeciw wejścia głównego znajduje się Biuro Obsługi Klienta dostosowane do obsługi osoby z niepełnosprawnościami.
11) Osoby z niepełnosprawnościami mogą załatwić sprawy w Biurze Obsługi Klienta na parterze po wcześniejszym umówieniu się z właściwym pracownikiem.

Aplikacje mobilne-gdzie pobrać

Dodatkowe informacje

Aby skutecznie komunikować się z urzędem w szczególności osoby z szczególnymi potrzebami mogą:
1. napisać pismo/ złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
2. wysłać email na adres: gmina@mszana.pl lub bok@mszana.pl
3. przesłać pismo elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na nr telefonu : 183310009
5. wysłać wiadomość tekstową na numer: 881927187

POBIERZ w wersji pdf - tutaj lub docx - tutaj