z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 21 czerwca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejSzczepieniaNarodowy spis powszechnytransmisjadostępnośćkoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia WójtaPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteoJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjainformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwarfilFundusz Dróg Samorządowychjakości powietrzaEkointerwencjaProgram Czyste Powietrze

Strona główna


Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mszanie Dolnej
Ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
Pok. 42


Skład Komisji:


Przewodnicząca: Maria Farganus
Sekretarz: Katarzyna Szybiak

 

Członkowie:

Anna Petrycka - pełnomocnik - doradca wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Elżbieta Biedroń
Franciszek Ogiela
Jan Adamczyk

 

Zakres zadań:


Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
- powołanie i obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego,
- współuczestnictwo i pomoc przy tworzeniu programów terapeutycznych, zwłaszcza programów dla młodzieży,
- dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,
- motywowanie i kierowanie do leczenia,
- szkolenie personelu podstawowej opieki zdrowotnej i personelu placówek oświatowych i pomocowych,
- kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, obozy itp.
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
- zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:
- przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie,
- wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań,
- kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
- składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego,
- niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,
- obsługa telefonu zaufania,
- przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin,
- kierowanie dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych do Świetlicy Socjoterapeutycznej,
- kierowanie osób po przemocy do specjalistów, informowanie o możliwości uzyskania schronienia w mieszkaniu kryzysowym,
- współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
- pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
- wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych,
- współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.
4. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
- przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
- opracowywanie preliminarza wydatków z Gminnego Funduszu Alkoholowego,
- motywowanie do podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.
Do zadań GKRPA należy również przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jego koordynacja oraz czuwanie nad jego wykonaniem.