Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejPSR 2020transmisjakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia Wójtacała naprzódPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteobadamy jakośc powietrzazoneZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjainformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwarfilFundusz Dróg Samorządowych

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie


Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

 

Pliki do pobrania:

- wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Mszana Dolna - pobierz

- opis obiektu (pola biwakowego) - pobierz

- deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Mszana Dolna - pobierz

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).


Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

 
Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo - wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska.


Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia!

Ewidencja ta nie ma nic wspólnego z ewidencją działalności gospodarczej.

 

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM
(nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)
Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. Nr 223 poz. 196) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.).

1. Sprawę załatwia:

Referat Kultury, Sportu, Promocji, Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy Mszana Dolna pok. nr 47. tel. 18 3319804

e -mail: m.polanska@mszana.pl

              p.lulek@mszana.pl


2. Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek - ( pobierz ) o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy

 

Załączniki:
1.  Opis obiektu (pola biwakowego) - pobierz

2.  Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Mszana Dolna (do pobrania)

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagana jest:
- kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny

- kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

Informacje na temat opłat:

postępowanie nie podlega opłatom


Forma załatwienia:

wpis do ewidencji


Przewidywany termin załatwienia:

do 14 dni od daty otrzymania wniosku


Uwagi
1. Na terenie Gminy Mszana Dolna ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych prowadzi Wójt Gminy Mszana Dolna.

2. Dokumentację należy złożyć:

-  w Sekretariacie Urzędu Gminy Mszana Dolna w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

-  w Referacie Kultury, Sportu, Promocji, Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy Mszana Dolna

- lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do  Referatu Kultury, Sportu, Promocji, Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy Mszana Dolna o następujących zmianach:
-  zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

-  uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,

-  zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,

-  zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,

-  zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.