z ostatniej chwili
W dniu 7 czerwca 2024 r. biuro ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Mszana Dolna z powodów organizacyjnych, czynne będzie w godzinach od 12:00 do godziny 15:00. Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024Wybory samorządowe 2024Pomoc dla uchodzcowkontoCyberbezpiecznyBiuletyn informacji publicznejtransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Wymień piec


Wymień piec z dofinansowaniem

 

W dniu 2 listopada 2017 roku Gmina Mszana Dolna podpisała umowy na realizację projektu pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Mszana Dolna poprzez wymianę starych pieców na nowoczesne kotły w ramach działania 4.4.2. „ i „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Mszana poprzez wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne kotły” (4.4.3.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 Zakres projektu obejmuje zakup i montaż 150 kotłów gazowych  i 250 kotłów na ekogroszek wraz z niezbędną modernizacją instalacji.

Podstawowym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego szczególnie powietrza na terenach o wysokich walorach turystycznych. Dodatkowymi celami są:

- wsparcie finansowe dla mieszkańców poprzez refundację części poniesionych wydatków na wykonanie wymiany;

- edukacja ekologiczna.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wymiana źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych z nieefektywnych kotłów na paliwa stałe emitujące do środowiska bardzo duże ilości CO2 oraz pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 na nowoczesne kotły gazowe.

Wartość projektu

4.4.2 – kotły gazowe

4.4.3.- ekogroszek

Całkowita wartość projektu

2.169.887,49 zł

2.337.604,61 zł

Całkowite koszty kwalifikowane projektu

2.169.887,49 zł

2.337.604,61 zł

Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie)

2.136.341,47 zł

2.288.107,97 zł

Wkład własny JST

33.546,02 zł

49.496,64 zł

 

Drodzy Mieszkańcy

Gmina Mszana Dolna od kilku lat podejmuje wzmożone działania mające na celu poprawę standardu życia swoich mieszkańców. Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie jest jakość powietrza, którym oddychamy. W ramach projektu LIFE wspierającego wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego 2 lipca 2017r. podczas festynu „Zagórzańskie Lato” odbędzie się Life Open Day CZYSTE POWIETRZE W GMINIE MSZANA DOLNA.

Od godz. 9:00 na płycie stadionu LKS WITÓW swoje produkty będą wystawić wiodący producenci z branży kotlarskiej. Oprócz kotłów gazowych, automatycznych na ekogroszek oraz pelet można będzie zobaczyć jak działa instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła. Nie mniejsze zainteresowanie niż piecami tradycyjnymi może wzbudzić również piec zgazowujący drewno. Jest to świetna okazja, aby zasięgnąć profesjonalnych porad oraz rozwiać nasuwające się wątpliwości natury technicznej.

O godzinie 15:00 zapraszamy wszystkich na wręczenie nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu plastycznego „Czyste powietrze w Gminie Mszana Dolna”.

Serdecznie zapraszamy !

 Szczepan Figura

Ekodoradca

.................................................................................................................

Audyty energetyczne budynków na terenie Gminy Mszana Dolna lada dzień !!!

Uprzejmie informujemy, że w ramach procedury przetargowej na wykonanie ocen energetycznych budynków w Gminie Mszana Dolna zostało wybrane konsorcjum: ŁUKASZ ZDZIEBŁOWSKI  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BBC BEST BUILDING CONSULTANTS NADZORY I DORADZTWO BUDOWLANE ŁUKASZ ZDZIEBŁOWSKI (Lider konsorcjum) i BBC BEST BUILDING CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Każdy z audytorów będzie posiadał:
– legitymację wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
– imienne pełnomocnictwa dla osób wykonujących oceny, wystawione przez Wójta Gminy Mszana Dolna  (pełnomocnictwo ważne z okazaniem dowodu osobistego). Mają Państwo prawo każdorazowo wylegitymować audytora.

Imiona i nazwiska audytorów będą opublikowane na stronie Urzędu Gminy niezwłocznie po przekazaniu danych przez wykonawcę.

Termin wykonywania ocen energetycznych

Wykonywanie ocen energetycznych rozpocznie się od 08.05.2017 r. O indywidualnym terminie zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.

Zakres ocen energetycznych

W ramach ocen energetycznych budynków audytorzy będą zobowiązani wykonać dla każdego z budynków:


 1. a) wizję lokalną i ocenę stanu istniejącego budynku, w tym dokumentację fotograficzną,
  b) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku rozumiane, jako opracowanie dokumentu obejmującego co najmniej następujące elementy: identyfikację budynku, charakterystykę energetyczną budynku, zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),
  c) zalecenia termomodernizacyjne dla danego budynku, obejmujące zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EP H+W),
  d) obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.

 

Warunki wdrożeniowe w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

 1. ocena energetyczna musi być wykonana dla każdego budynku, w którym planowana jest wymiana/likwidacja źródła ogrzewania na paliwo stałe;
 2. wyniki oceny energetycznej budynku będą podstawą do weryfikacji spełnienia lub niespełnienia warunku z kryteriów oceny projektów dotyczącego posiadania przez budynek określonej wartości wskaźnika EPH+W;
 3. wyniki oceny energetycznej będą podstawą dla mieszkańca i wnioskodawcy do podjęcia decyzji o możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z kryteriów (przeprowadzenia termomodernizacji), a następnie udzielenia dofinansowani w ramach Działań 4.4 RPO WM,
 4. ocena energetyczna budynku powinna być wykonana, aby umożliwić mieszkańcom zapoznanie się z wynikami, jakie powinny spełniać ich budynki w celu uzyskania dofinansowania do wymiany pieca, a także wskazać ewentualny zakres rzeczowy i finansowy koniecznych do wykonania prac termomodernizacyjnych;
 5. ocena może być wykonana przez eksperta nie posiadającego uprawnień do opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, jeżeli jest on czynnym zawodowo audytorem.

 

Więcej informacji udzieli Państwu Ekodoradca:
Szczepan Figura
Urząd Gminy Mszana Dolna, pok. 45
tel.: 18/33 10 009 wew. 145

................................................................................................................................................................................

Audyty-Ważna Informacja

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.

Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.

Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.

Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.

Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 – 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 – 16:00.

Szczepan Figura - Ekodoradca

 

..............................................................................................................................................................................

W Gminie Mszana Dolna ruszył nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie, umożliwiającym wymianę pieców i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić ankietę wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie dostępną w załączniku poniżej.

Przedmiotowa ankieta jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie polegającym na wymianie starych,  nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mszana Dolna.

Możliwa jest wymiana wyłącznie pieca węglowego  na piec na paliwo gazowe, biomasę lub ekogroszek. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych wynosi 350 zł / kW mocy grzewczej urządzenia, jednak nie więcej niż 8000 zł i 80 zł/ m2 ogrzewanej powierzchni w razie konieczności wymiany instalacji wewnętrznej c.o.   jednak nie więcej niż 6000 zł.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o wypełnienie ankiety, która ma charakter informacyjny. Wypełnienie jej jest wyrażeniem chęci przystąpienia do programu. Ankiety należy składać w Urzędzie Gminy Mszana Dolna w terminie do 5 grudnia 2016 r. Wypełnioną ankietę można przekazać osobiście lub pocztą na adres urzędu. Podpisaną, zeskanowaną ankietę można również przesłać w w/w terminie na adres s.figura@mszana.pl

Podstawowe założenia projektu:

1. Złożenie ankiety jest wyrażeniem zgody na przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego finansowanego w całości przez Województwo Małopolskie.

2. Audyt energetyczny wykaże jakiej mocy piec będzie najbardziej efektywny w Państwa gospodarstwie domowym.

3. Dofinansowanie niniejszej inwestycji wyniesie:

- 350 zł na każdy kilowat obliczonej przez audytora mocy nowego źródła ciepła w przypadku budynków jednorodzinnych (ale nie więcej niż 8000 zł);

- 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni w przypadku wymiany instalacji w budynku jednorodzinnym (ale nie więcej niż 6000 zł);

4. Dotacja jest formą refundacji kosztów, przekazana zostanie  po zrealizowaniu inwestycji na rachunek bankowy wskazany w umowie dotacji zawartej między Gminą Mszana Dolna a mieszkańcem, na podstawie faktury lub rachunku.

5. W ramach niniejszego programu wsparcie udzielane będzie na inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe, spalające biomasę oraz wykorzystujące paliwa stałe, które spełniają wymagania klasy piątej  (tzw. kotły piątej generacji) według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania dotyczące ekoprojektu, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 1 października 2009r. Aby zachowany został standard niskoemisyjny pieca konieczne będzie spalanie tylko węgla kamiennego o frakcji ekogroszek oraz niezbędne jest posiadanie przez kocioł podajnika. Informujemy także, że w podanych kotłach piątej generacji nie jest możliwe spalanie innych frakcji węgla kamiennego (np. orzech, kostka)  oraz drewna.

6. Stare palenisko musi zostać całkowicie zlikwidowane, należy przedłożyć dokument  potwierdzający trwałe usunięcie kotła.

 Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o min  30 % w odniesieniu do istniejącej instalacji.

7. Weryfikacja energochłonności budynków będzie następowała w oparciu o przeprowadzone oceny energetyczne zgodnie z zakresem przyjętym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM. W oparciu o wyniki audytu energetycznego mieszkańcy będą ostatecznie podejmowali decyzję o uczestnictwie w projekcie (przede wszystkim po uzyskaniu informacji o zakresie prac termomodernizacyjnych do jakich będą zobowiązani).

8. Budynki dla których poprawa efektywności energetycznej jako warunek dostępowy do projektu  nie będzie spełniony, będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu. Zobowiązanie mieszkańca w zawieranej umowie dotacji do spełnienia w/w wymogu będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.

9. Ankiety dostępne są na stronie internetowej www.mszana.pl oraz w Urzędzie Gminy Mszana Dolna w Biurze Obsługi Klienta. Ankiety należy składać w Urzędzie Gminy Mszana Dolna   w terminie do 5 grudnia 2016 r.

POBIERZ : ANKIETA

Zobacz : Prezentacja

"Piece na paliwa stałe które zostały zweryfikowane przez Urząd Marszałkowski znajdują się na stronie:

http://powietrze.malopolska.pl/kotly/