z ostatniej chwili
W dniu 18 czerwca 2024 r. biuro ewidencji ludności czynne w godzinach od 7:00 do godziny 11:00. Skrócenie czasu pracy spowodowane jest przyczynami technicznymi. Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Informacja Wójta Gminy Mszana Dolna

21/05/2024, dodał: Maciej Liberda czytano: 581 razy
w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mszana Dolna

Wójt Gminy Mszana Dolna informuje, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy zobowiązany jest przeprowadzić w dwuletnim cyklu kontrolnym, kontrole wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni przez Wójta Gminy, pracownicy Urzędu Gminy Mszana Dolna. 

Właściciele kontrolowanych nieruchomości są proszeni o zgłaszanie się w pok. 38 lub 39 w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do kontroli w godz. 8:00 – 15:00 celem przedłożenia następujących dokumentów:

  • umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • dowodów uiszczania opłat za usługę odbioru nieczystości ciekłych.

     Ponadto informujemy, iż  zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy opróżniać zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna:

1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez prawidłowe gromadzenie i odprowadzanie nieczystości bytowych realizowane poprzez: przyłączenie do kanalizacji sanitarnej, a jedynie w przypadku jej braku lub braku technicznych możliwości przyłączenia do kanalizacji sanitarnej, wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

2. Zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków winny być dostosowane wielkością do ilości osób stale lub czasowo przebywających na nieruchomości. Nie wolno dopuszczać do ich przepełnienia.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest przechowywać przez okres 2 lat i okazywać na wezwanie dokumenty świadczące o wykonywaniu obowiązków w zakresie usuwania nieczystości ciekłych, w szczególności umów z przedsiębiorcami i dowodów uiszczania należności z tym związanych.

4. Kontrola nieruchomości w zakresie gromadzenia i usuwania ścieków bytowych dotyczy ilości wywiezionych cieków. Kontroli może podlegać również regularność wywozu.

5. W przypadku, gdy sieć kanalizacji sanitarnej zostanie zrealizowana nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe winny zostać do niej podłączone.

6. Właściciele nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej, pozbywają się nieczystości ciekłych ( w tym osadów nadmiernych) z terenu nieruchomości w sposób: systematyczny, proporcjonalnie do zużytej wody, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników bezodpływowych albo przydomowych oczyszczalni ścieków, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości z uwzględnieniem częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych, określonej w instrukcji eksploatacji producenta, jednak nie rzadziej niż w przypadku:

1) zbiorników bezodpływowych - raz na kwartał;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków - raz w roku.

7. Właściciele nieruchomości, nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych albo przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.