z ostatniej chwili
W dniu 18 czerwca 2024 r. biuro ewidencji ludności czynne w godzinach od 7:00 do godziny 11:00. Skrócenie czasu pracy spowodowane jest przyczynami technicznymi. Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Ogłoszenie Wójta Gminy Mszana Dolna dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

20/05/2024, dodał: Maciej Liberda czytano: 579 razy
Zarządzeniem nr 156/24 Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 20.05.2024r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Rodzaj zadania publicznego:

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Priorytet współpracy:

Wspieranie rodzin z terenu Gminy Mszana Dolna przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez dofinansowanie prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, zapewniającej opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta lub sekretariacie Urzędu Gminy Mszana Dolna do dnia 11 czerwca 2024 r. do godziny 15.30.

Więcej informacji dot. konkursu oraz aktualny wzór oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Bezpośredni link do ogłoszenia:

https://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna,a,2464726,zarzadzenie-nr-15624-wojta-gminy-mszana-dolna-z-dnia-20-maja-2024-r-w-sprawie-otwartego-konkursu-ofe.html

Załącznik 1.1 - pobierz

Załącznik 1.2 - pobierz

Załącznik 1.3 - pobierz

Załącznik 1.4 - pobierz

Załącznik 1.5 - pobierz