z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna etap III

26/05/2023, dodał: Maciej Liberda czytano: 902 razy
Inwestorem zadania był Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (kwota przyznanej dotacji wynosi 1,38 mln zł, przy wartości robót budowlanych w wysokości 2,7 mln zł brutto) pozostała kwota pochodzi ze środków Gminy Mszana Dolna.

Projekt obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości  5, 58 km (w tym 0,11 km kanalizacji tłocznej) wraz z jedną  przepompownią ścieków.

Wybudowana sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi mieszkańcom wsi odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni w Mszanie Dolnej  oraz spowoduje likwidację starych, nierzadko będących w złym stanie technicznym szamb, co poprawi stan środowiska naturalnego (szczególnie wód rzeki Raba) na terenie gminy Mszana Dolna.  

Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej kościoła, remizy, Domu Pomocy Społęcznej w którym znajduje się ok.100 pensjonariuszy oraz ok.100 budynków mieszkalnych.

 

Mieszkańcom wsi Raba  Niżna, dziękujemy za zrozumienie i współpracę przy prowadzeniu prac przy poszczególnych nieruchomościach.

Jednocześnie informujemy, że dla zadania,  które zostało zrealizowane na działkach nr;

  154, 792/2, 1238, 1242/1 (wg ewidencji 1242/3) , 1242/2, 1243, 1497, 1524 (wg ewidencji 1524/1), 1528, 1530, 1531/1, 1531/2, 1532, 1537/2 (wg ewidencji 1537/6 ), 1537/3 (wg ewidencji 1537/8), 1538, 1539/1, 1607, 1612/1, 1613/2 (wg ewidencji 1613/4), 1615, 1619, 1620/2, 1620/4, 1621, 1622/3, 1623, 1624/1 (wg ewidencji 1624/4), 1630, 1631, 1632, 1633,  1635, 1647/1, 1689/1, 1689/2, 1699,1700, 1701, 1702, 1703/1, 1704/2, 1704/3, 1704/4, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714/2, 1714/4, 1714/6, 1716, 1718, 1719, 1720, 1762/2, 1768, 2110/2, 2113/1 (wg ewidencji 2113/4), 2113/2 (wg ewidencji 2113/6), 2114, 2116, 2117, 2118/3, 2118/4, 2119/2 (wg ewidencji 2119/4), 2120 (wg ewidencji 2120/2), 2127, 2139/1, 2140/1, 2140/2, 2141/2, 2142/3, 2142/4, 2164/2, 2165/2, 2166, 2172, 2175, 2177, 2179, 2180, 2181, 2186/1, 2186/2, 2188, 2189, 2190, 2192, 2312, 2313, 2399, 2430 (wg ewidencji 2918), 2809/4, 2812, 2813, 2814 (wg ewidencji 2814/2), 2817, 2822/2, 2825/2, 2826/2, 2826/3, 2837, 2838, 2840, 2841, 2842/2, 2843, 2846, 2849, 2854, 2857, 2859/2, 2861, 2863, 2866, 2867, 2868/2, 2908

 

zostało uzyskane pozwolenie na użytkowanie  i wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się w pobliżu wykonanych kanałów ustawowo są zobowiązani do likwidacji posiadanych szamb i przyłączenia ich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

W miesiącu czerwcu na zlecenie Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w ramach środków otrzymanych z Gminy Mszana Dolna, firma Marian Janowiak z siedziba 34-483 Lipnica Wielka 194, będzie wykonywała sięgacze do poszczególnych budynków  zgodnie z warunkami wywieszonymi na tablicach ogłoszeń i przekazanymi sołtysowi wsi.

 

Mieszkańcy, którzy chcą wykonać przyłącz we własnym zakresie zobowiązani są do wystąpienia do Spółki” Górnej Raba”  ul. Krakowska 27 e 34-730 Mszana Dolna o wydanie Warunków Technicznych Przyłączenia do sieci, a następnie wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

Samowolne przyłączanie się do sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzanie ścieków bez podpisanej umowy, stanowi bowiem przestępstwo opisane w art. 28 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Jednocześnie informujemy, że do kanalizacji nie wolno wrzucać śmieci m.in. pampersów, nawilżonych  chusteczek, gruzu itp.

Śmieci wrzucane do toalet doprowadzają bardzo często do poważnych uszkodzeń przepompowni ścieków i awarii sieci kanalizacji w naszej gminie. Usuwanie powstających zatorów jest nie tylko niepotrzebnym narażaniem zdrowia osób odpowiedzialnych za serwisowanie sieci, ale  wiąże się dużymi kosztami napraw co z kolei przekłada się na wyższą cenę ścieków.