z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 01 czerwca 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

23/03/2023, dodał: Maciej Liberda czytano: 326 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję LIX Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 31 marca 2023 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie LIX Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z LVIII sesji.
 4. Podjęcie Oświadczenia w sprawie obrony dobrego imienia Św. Jana Pawła II.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Wystąpienia Gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/569/22 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana Dolna na lata 2023-2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2023-2027.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mszana Dolna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/592/23 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Wojewodę Małopolskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna działek niezabudowanych  położonych we wsi Mszana Górna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
 23. Sprawozdania z pracy Sołtysów wsi za 2022 rok.
 24. Sprawozdania stałych Komisji Rady Gminy  Mszana Dolna ze swojej działalności za 2022 rok.
 25. Informacja o pracy Rady Gminy Mszana Dolna za 2022 rok.
 26. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 27. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zamknięcie LIX  Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki