z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 01 czerwca 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Informacja dla mieszkańców Gminy Mszana Dolna

16/06/2023, dodał: Maciej Liberda czytano: 376 razy
Wójt Gminy Mszana Dolna informuje, że:
zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Mszana Dolna Raport o stanie Gminy Mszana Dolna.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Mszana Dolna.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Gminy Mszana Dolna pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport.  Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15,  a Rada  może postanowić  o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o Stanie Gminy Mszana Dolna odbędzie się 16 czerwca 2023 r. o godz. 9:00, w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia  15 czerwca 2023r. do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6.

Raport o stanie Gminy Mszana Dolna został opublikowany w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mszana Dolna  – link.

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem do pobrania - tutaj

Wykaz poparcia udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Mszana Dolna za rok 2022 - tutaj

 

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                              Bolesław Żaba