z ostatniej chwili
Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


„Zagrojcie ta Turoniowi” XXII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych w Lubomierzu

24/01/2023, dodał: Monika Homa czytano: 329 razy
W dniach 21-22 stycznia 2023 r., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się XXII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych "Zagrojcie ta Turoniowi". W gościnne progi Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzy zawitały liczne grupy kolędnicze z terenu całego powiatu limanowskiego, które zaprezentowały tradycje kolędnicze ze swoich miejscowości, a także duże zdolności artystyczne.

 

 

Organizatorami przeglądu byli Urząd Gminy Mszana Dolna, Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu.

Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowało się kolejno 30 grup kolędniczych, wyłonionych na przeglądach gminnych lub wytypowanych przez gminne instytucje kultury. Należy podkreślić, że wszystkie grupy zaprezentowały wysoki poziom artystyczny, podkreślony odpowiednio dobraną charakteryzacją, strojami i rekwizytami. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wyłoniła komisja konkursowa, w składzie Benedykt Kafel – etnograf, prof. dr hab. Stanisław Węglarz - etnolog, Piotr Lulek - regionalista, muzyk. Sprawne przeprowadzenie przeglądu możliwe było także dzięki konferansjerom – Paulinie Malec i Marcinowi Cyrkowi.

Tegoroczny XXII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych uświetniły występy Orkiestry Dętej w Mszanie Górnej pod przewodnictwem kapelmistrza Michała Myszy, chóru parafialnego „Jutrzenka” z Lubomierza pod przewodnictwem Artura Majchrzaka, uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu występujących również w ramach Związku Podhalan Oddział Górali Zagórzańskich w Lubomierzu oraz zespołu „Madeje i Przyjaciele”.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony publiczności, która chętnie oklaskiwała uczestników. Podczas XXII Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta Turoniowi”, nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych powiatu limanowskiego i gminy Mszana Dolna, na czele ze starostą powiatu Mieczysławem Urygą, wicestarostą Agatą Ziębą, wójtem Gminy Mszana Dolna Bolesławem Żabą, wicewójtem Gminy Mszana Dolna Katarzyną Szybiak, radnymi gminy i powiatu, na czele z Przewodniczącym Gminy Mszana Dolna Janem Chorągwickim oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Limanowskiego Józefem Pietrzakiem, dyrektorami szkół, sołtysami. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziały również znamienici goście, wśród nich Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń, ojcowie franciszkanie z Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubomierzu wraz z o. proboszczem Markiem Kustroniem oraz delegacje zaprzyjaźnionych samorządów: delegacja Miasta i Gminy Margonin na czele z Burmistrzem Januszem Piechockim, delegacja Miasta i Gminy Lubomierz na Dolnym Śląsku na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Michałem Paterem, a także delegacja z powiatu sławieńskiego.

Podczas przeglądu miało miejsce przekazanie przez Komendanta Wojewódzkiego Małopolskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie Pawła Leśniaka oraz wicestarostę limanowskiego Agatę Ziębę, zestawu ratunkowego R1 dla jednostki OSP Lubomierz. Sprzęt został pozyskany przez jednostkę, dzięki komendantowi Wojewódzkiemu OHP w Krakowie oraz Marszałkowi Sejmu Ryszardowi Terleckiemu, w nagrodę za zaangażowanie i aktywność jednostki.

Środki finansowe na organizację przeglądu przekazał Urząd Gminy Mszana Dolna, Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz liczni sponsorzy.

Organizacja wydarzenia byłaby niemożliwa bez zaangażowania społeczności Szkoły Podstawowej nr 2, przede wszystkim Pani Dyrektor Marii Bożek oraz przewodniczącej rady rodziców Marioli Bożek oraz grona pedagogicznego, rodziców i uczniów. Duży udział w przygotowaniu przeglądu mieli również przedstawiciele sołectwa wsi Lubomierz wraz z sołtysem Józefem Nieckulą i radnym gminy Janem Wojciarczykiem, członkowie Związku Podhalan Oddział Górali Zagórzańskich w Lubomierzu wraz z prezesem Janem Wojciarczykiem, druhowie jednostki OSP Lubomierz wraz z prezesem Piotrem Dollem, którzy dołożyli wszelkich starań, by zadowolić wszystkich uczestników.

Protokół

posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej XXII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta Turoniowi”, który odbył się w dniach 21-22 stycznia 2023 r. w Lubomierzu (Szkoła Podstawowa nr 2).

Komisja w składzie:

1. prof. dr hab. Stanisław Węglarz – etnolog

2. mgr Benedykt Kafel – etnograf

3. Piotr Lulek – regionalista, muzyk

po obejrzeniu występów 30 grup kolędniczych, w tym 14 grup dziecięcych, 4 grup młodzieżowych i 12 grup dorosłych oraz po wnikliwej ocenie zaprezentowanych programów, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

A. w kategorii dziecięcej (od 7 do lat 13)

Cztery równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ z Krasnego – Lasocic; Z GWIAZDĄ z Laskowej; PASTUSZKI z Sadku- Kostrzy; TRZEJ KRÓLOWIE z Szyku.

Osiem równorzędnych II miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł, otrzymują grupy kolędnicze Z TURONIEM z Lubomierza; Z GWIAZDĄ z Lubomierza; Z SZOPKĄ (rekwizyt) z Siekierczyny; PASTUSZKOWIE z Męciny; Z GWIAZDĄ z Zasadnego; Z GWIAZDĄ z Jodłownika; Z GWIAZDĄ ze Słopnic; Z GWIAZDĄ z Ujanowic.

Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ z Nowego Rybia; Z TURONIEM z Łostówki.

B. w kategorii młodzieżowej (od 14 do lat 17)

Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 450 zł otrzymują grupy kolędnicze z Z GWIAZDĄ z Szyku; Z TURONIEM z Sadku – Kostrzy.

Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 350 zł otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ z Krosnej; Z SZOPKĄ (rekwizyt) z Zalesia.

Ponadto na XXVI Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Pastuszkowe kolędowanie” w Podegrodziu komisja zakwalifikowała laureatów I miejsc w kategorii dziecięcej i młodzieżowej, tj. Z GWIAZDĄ z Krasnego – Lasocic; Z GWIAZDĄ z Laskowej; PASTUSZKI z Sadku- Kostrzy; TRZEJ KRÓLOWIE z Szyku; Z GWIAZDĄ z Szyku; Z TURONIEM z Sadku – Kostrzy.

C. w kategorii dorosłych (powyżej 18 lat):

Pięć równorzędnych I miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ z Mszany Górnej; PASTERZE z Pisarzowej; ŻYWA SZOPKA z Sadku – Kostrzy; PASTERZE ze Szczyrzyca; Z TURONIEM I GWIAZDĄ z Lubomierza.

Cztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 500 zł otrzymują grupy kolędnicze HERODY z Wilkowiska; Z TURONIEM z Jurkowa; Z TURONIEM z Kasiny Wielkiej; Z GWIAZDĄ z Ujanowic.

Trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł, otrzymują grupy kolędnicze HERODY ze Szczawy; Z KONIKIEM ze Żmiącej; Z TURONIEM ze Skrzydlnej.

Ponadto na LI Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w ramach „ Góralskiego Karnawału” w Bukowinie Tatrzańskiej komisja zakwalifikowała dorosłe grupy kolędnicze, będące laureatami I i II miejsc, tj. Z GWIAZDĄ z Mszany Górnej; PASTERZE z Pisarzowej; ŻYWA SZOPKA z Sadku – Kostrzy; PASTERZE ze Szczyrzyca; Z TURONIEM I GWIAZDĄ z Lubomierza; HERODY z Wilkowiska; Z TURONIEM z Jurkowa; Z TURONIEM z Kasiny Wielkiej; Z GWIAZDĄ z Ujanowic.

Komisja stwierdza, że Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta Turoniowi” jest ważnym wydarzeniem służącym przekazywaniu tradycji kolędniczych tzw. Lachów Limanowskich, Górali Białych i Górali Zagórzańskich. Wpływa on na utrwalanie tradycji, a młodemu pokoleniu służy poznaniu i utrzymywaniu własnej tożsamości kulturowej.

Tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie artystyczno-merytorycznym. Komisja widzi potrzebę kontynuowania tradycyjnych form kolędowania w środowisku regionalnym i lokalnym. Komisja proponuje rozważyć zorganizowanie seminarium, będącego szkoleniem instruktorów grup kolędniczych w celu właściwego zrozumienia poszczególnych form kolędowania.

Komisja wyraża podziękowanie samorządowym władzom powiatowym ze starostą Mieczysławem Urygą oraz władzom gminy Mszana Dolna na czele z wójtem Bolesławem Żabą za przychylny stosunek do tego wydarzenia kulturalnego, a także pomoc finansową i organizacyjną (w szczególności p. Monice Homie). Wyrażamy wdzięczność za włożony trud i przyjęcie ponad 500 wykonawców oraz stworzenie dobrej atmosfery do realizacji przeglądu, pani dyrektor Marii Bożek, nauczycielom, rodzicom i pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubomierzu.

Dziękujemy również gminnym radnym z Lubomierza, sołtysowi i Radzie Sołeckiej w Lubomierzu, członkom Koła Związku Podhalan w Lubomierzu, druhom OSP Lubomierz. Dziękujemy też prowadzącym XXII Powiatowy Przegląd Kolędniczy tj p. Paulinie Gibadło i Marcinowi Cyrkowi za sprawne przeprowadzenie konkursu. Dziękujemy członkom grup kolędniczych, ich instruktorom, licznie zgromadzonej publiczności oraz wielu sponsorom, których lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

LISTA SPONSORÓW PRZEGLĄDU KOLĘDNICZEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBOMIERZU:

Wojciarczyk Jan „Handel Drewnem i Tarcicą”

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Rucki Jan i Władysława

Nieckula Józef- sołtys wsi Lubomierz

Wojciarczyk Ewa „EWDREW”

Węglarz Lucyna i Włodzimierz „SILLA”

Bożek Tadeusz Usługi Ogólnobudowlane Handel-Produkcja „BOŻEK”

Kuczaj Józef F.H.U. „EUROKOP”

Pajdzik Zbigniew Handel-Usługi-Produkcja „JANUSZEK”

Pajdzik Jan F.H.U.P. „MEKEJ”

Pajdzik Dominik „JANUSZKI”

Pajdzik Józef „BAMBER” J-BUD

Wojtyczka Piotr „Skup i Sprzedaż Drewna i Tarcicy”

Wojtyczka Tadeusz Transport-Handel-Usługi „UŚ”

Wojtyczka Piotr, Wojtyczka Józef „WOJDREW S.C.”

Wojtyczka Jan „USIE”

Kowalczyk Wiesław Handel Drewnem i Tarcicą

Wojtyczka Jadwiga, Malec Anna „Zakątek Smaku”

Młynarczyk Jerzy „Jur-Kat” Transport Międzynarodowy

Tatkowska Marzena „TO TU BUDA FOOD”

Jarosz Mateusz Firma Handlowo-Usługowa

Józefa Złotnik Firma Handlowo- Usługowa

Babuśka Andrzej „DREW-TRANS”

Złotnik Jan Lubomierz 189

Czerwiński Grzegorz Handel i Transport Drewna i Tarcicy

Monika i Andrzej Jarosik Lubomierz 549

Jarosik Elżbieta i Krzysztof F.H.U. „JAROSIK”

Dawiec Bartłomiej -Skup, Sprzedaż Drewna i Tarcicy

Dawczak Adam „Naprawa i Obsługa Pojazdów Mechanicznych”

F.H.U. Kowalczyk Stanisław

 

Red. Monika Homa

Fot. Monika Homa, Maciej Liberda