z ostatniej chwili
Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

19/01/2023, dodał: Maciej Liberda czytano: 366 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję LVII Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z LVI  sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mszana Dolna do realizacji Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania i zapewnienie posiłku „ Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Glisne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna na 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mszana Dolna na rok 2023.
 17. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mszana Dolna na 2023 rok.
 18. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 19. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie LVII  Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki