z ostatniej chwili
Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

18/11/2022, dodał: Maciej Liberda czytano: 175 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję LV Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z LIV  sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVI/473/22 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 18 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym Uzależnieniom Behawioralnym na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr LI/531/22 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna udziałów w nieruchomościach niezabudowanych położonych w Kasince Małej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  na  nabycie  niezabudowanej nieruchomości położonej w   Kasinie Wielkiej.  
 15. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mszana Dolna za rok szkolny 2021/2022.
 16. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 17. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie LV  Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki