Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

13/01/2022, dodał: Maciej Liberda czytano: 187 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Wręczenie nagrody Wójta Gminy Mszana Dolna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w ciągu roku 2021.
 4. Przyjęcie  protokołu z XLII i XLIII  sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Wystąpienia Gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Mszana Dolna  - Glisne – Mszana Dolna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mszana Dolna na lata 2022-2024.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mszana Dolna na lata 2022-2026".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Krakowie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Luboń Wielki”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna udziałów w nieruchomościach niezabudowanych  położonych we wsi Mszana Górna.
 14. Informacja o interpelacjach Radnych.
 15. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie XLIV  Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki