z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 21 czerwca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

18/06/2021, dodał: Maciej Liberda czytano: 712 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z XXXIV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Przedstawienie  Raportu o Stanie Gminy Mszana Dolna za rok 2020.
 1. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Mszana Dolna za rok 2020.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Mszana Dolna za 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna na 2020 rok:
 1.  rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mszana Dolna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna na 2020 rok;
 2. głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mszana Dolna absolutorium  z tytułu wykonania budżetu na 2020 rok, po zapoznaniu się z:
 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana na 2020 rok,
 2. sprawozdaniem finansowym za 2020 rok,
 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2021r. o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Mszana Dolna,
 4. informacją o stanie mienia komunalnego  Gminy Mszana Dolna,
 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy Mszana Dolna z  tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
 6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 maja 2021r. w sprawie zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy Mszana Dolna odnośnie absolutorium dla Wójta  Gminy Mszana Dolna za 2020 rok,
 7. głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mszana Dolna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2020 rok.
 1. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 2. Informacja o interpelacjach Radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Pobierz:

Informacja dla Mieszkańców Gminy Mszana Dolna

Wykaz poparcia do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Mszana Dolna

Zgloszenie do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Mszana Dolna

Raport o stanie Gminy Mszana Dolna

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki

 

OG. 0002.35.2021                                                                Mszana Dolna, dn. 10.06.2021r.

 

Zawiadomienie

Uzupełnienie porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy Mszana Dolna, zwołanej na dzień  21 czerwca 2021 r.  o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6

5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2020 rok.

5b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.

5c. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mszana Dolna do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

5d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, w trybie bezprzetargowym,  lokalu użytkowego w budynku  Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej  na łączny okres 10 lat.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki