Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Wiosenny ruch nie tylko w inwestycjach

29/03/2021, dodał: Magda Polańska czytano: 692 razy
Długotrwały okres pandemii i towarzyszące mu nauczanie w formie zdalnej w Gminie Mszana Dolna rozpoznano jako szansę i wykorzystano ten trudny czas do przeprowadzenia remontów w placówkach oświatowych.

Udało się je wykonać w warunkach komfortowych, kiedy dzieci nie ma w szkole. Wykonano wiele prac remontowych i porządkowych w obrębie budynków i na zewnątrz nich, w rejonach boisk i placów zabaw. Obecnie szkoły ponownie zawiesiły zajęcia w formie stacjonarnej. W okresie przedświątecznym zamknięto szkoły i przedszkola w wyniku obostrzeń sanitarnych wynikających z rozpoznania trzeciej już fali wzrostu zakażeń Covid 19.

Przełom roku 2020/2021 w inwestycjach kubaturowych Gminy Mszana Dolna przyniósł długo oczekiwane przez społeczność szkolną w Mszanie Górnej pozwolenia na użytkowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Nowoczesna i doskonale wyposażona sala gimnastyczna z placykiem zabaw dla najmłodszych oczekuje na pierwsze lekcje zajęć sportowych z udziałem uczniów:

 

Również w szkole podstawowej w Rabie Niżnej wykonano modernizację czterech sanitariatów na parterze i piętrze budynku szkoły. Sanitariaty na parterze dostosowano dla potrzeb dzieci przedszkolnych. Po powrocie do przedszkola dzieci będą mogły korzystać z nowoczesnych i kolorowych łazienek i sanitariatów. Całkowity koszt inwestycji w Rabie Niżnej wyniósł 154 926, 98 zł:

 

Obok boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej zainstalowano urządzenia placu zabaw dla dzieci. Okolice szkoły stają się atrakcją dla mieszkańców z małymi dziećmi, którzy chętnie, mimo przedwiosennej aury, korzystają z zabawy na świeżym powietrzu:

 

Dobiegają końca prace wykończeniowe w rozbudowywanym ośrodku zdrowia w Mszanie Górnej. Trwa procedura odbioru inwestycji. Na tym etapie należy dokładnie sprawdzić kwestie funkcjonalne i bezpieczeństwa:

 

Zakończono również remonty dróg:

- do osiedla Łopuszne w Kasince Małej – koszt inwestycji - 376 036,08 zł w tym 200 000,00 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych

- do osiedla Surmy - Pajdziki w Lubomierzu – koszt inwestycji wyniósł 352 000,00 zł

- do osiedla Budzyń w Rabie Niżnej – koszt inwestycji zamknął się w kwocie 150 769,27 zł:

- do osiedla Grzesiczki w Kasinie Wielkiej – koszt zadania wyniósł 178 000,00 zł

- do osiedla Żury w Olszówce – koszt inwestycji wyniósł 259 002,01 zł:

- do osiedla Krzystki w Łętowem – koszt 444 000,00 zł w tym 285 258,00 zł dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej:

- remont drogi Brzegi w Kasinie Wielkiej pochłonął 113 301,45 zł, w tym kwota 71 984,00 zł dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej:

 

W trakcie realizacji pozostaje modernizacja drogi do osiedla Farganusy w Łostówce – koszt inwestycji oszacowano na kwotę 396 184,85 zł. Zadanie powinno zostać zakończone w 2021 roku.

 

Gmina Mszana Dolna podjęła wysiłek przygotowania kolejnych inwestycji. Zimowe miesiące przeznaczono na wstępne, kosztowne i czasochłonne planowanie zadań:

- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Sukówka w miejscowości Kasina Wielka” oraz na odbudowę przepustu w ciągu drogi gminnej Łopuszne w miejscowości Kasinka Mała

- złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dotację w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych na modernizację drogi rolniczej Lubomierz - Sobczaki oraz modernizację drogi rolniczej Olszówka – Wiklarze.

 

Ponadto:

- złożono wniosek o dotację do Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla jednostki OSP w Mszanie Górnej oraz na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla jednostki OSP w Olszówce;

- powołano Gminne Biuro Spisowe, które zakończyło nabór na rachmistrzów. Na terenie Gminy powołano siedmiu rachmistrzów, którzy w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r będą przeprowadzać spis w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - według stanu na dzień 31 marca 2021 r.;

- nadal prowadzony jest nabór wniosków na wymianę pieców węglowych na ekogroszek. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski.

 

Mieszkańcy zainteresowani demontażem pokryć dachowych w ramach projektu p.n. „Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mszana Dolna” mogą składać stosowne wnioski. Jeszcze tylko do października br. można nieodpłatnie usunąć azbest. Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mszana Dolna.

 

Urząd Gminy wstrzymuje zbieranie ankiet od mieszkańców dotyczących ogrzewania budynków do czasu wejścia w życie obowiązku ustawowego. W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego trwają bowiem prace nad Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków, narzędziem informatycznym służącym gromadzeniu i udostępnianiu informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju. System ten zastąpi Bazę Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Małopolsce. Mieszkańcy będą zobowiązani przekazać do gmin nowe deklaracje dotyczące eksploatowanych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, których są właścicielami.  

 

Opr. Pracownicy Referatów: Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy Mszana Dolna

Fot. Szczepan Petrycki