Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


ZAWIADOMIENIE

23/03/2021, dodał: Magda Polańska czytano: 896 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna przyjętego  Uchwałą  Nr L/657/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2018r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r. poz. 6672) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 26 marca 2021 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Wręczenie nagrody Wójta Gminy Mszana Dolna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w ciągu roku 2020 oraz  za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w ciągu roku 2020.
 4. Przyjęcie  protokołu z XXIX, XXX i XXXI sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Wystąpienia Gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/325/21 Rady Gminy Mszana Dolna  z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/308/21 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mszanie Górnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez R.Z. w interesie publicznym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez P.H. w interesie publicznym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO o podjęcie uchwały dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/329/21 z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki ewid. nr 1241/2 położonej w Mszanie  Górnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/330/21 z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki ewid. nr 1241/3 położonej w Mszanie  Górnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Mszana Górna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna  wsi Kasinka Mała.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna  wsi Raba Niżna.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej na okres 5 lat.
 22. Zapoznanie się  ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna za 2020 rok.
 23. Sprawozdania z pracy Sołtysów wsi.
 24. Sprawozdania stałych Komisji Rady Gminy ze swojej działalności za 2020 rok.
 25. Informacja o pracy Rady Gminy Mszana Dolna za 2020 rok.
 26. Informacja o interpelacjach Radnych.
 27. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zamknięcie XXXII  Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki

 

Informacja

W związku z obowiązującym stanem epidemii choroby  koronowirusa (COVID -19) udział  mieszkańców w sesji Rady Gminy w formie wstępu na sesję jest niemożliwy. Obrady sesji będą transmitowane online  na  stronie internetowej  www.mszana.pl