Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejtransmisjawybory prezydentakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia Wójtacała naprzódPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteobadamy jakośc powietrzazoneZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacja

Aktualności


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna: Mszana Górna, Kasina Wielka, Kasinka Mała oraz Olszówka

26/02/2019, dodał: Lucyna Stożek czytano: 708 razy

Mszana Dolna 26.02.2019r.         
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MSZANA DOLNA

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1945), art. 39 oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna: Mszana Górna, Kasina Wielka, Kasinka Mała oraz Olszówka, sporządzanych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie Uchwał:

  • Nr XLV/575/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Mszana Górna,
  • Nr XLVIII/623/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka,
  • Nr XLVIII/625/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała,
  • Nr XLVIII/628/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka,

 które odbędzie się
w dniach od 5 marca do 2 kwietnia 2019 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian planu zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko)
odbędzie się  19 marca 2018 r. o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna

Projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.mszana.pl

Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian  planu  wyłożonych do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6,
34-730 Mszana Dolna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2019 roku

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mszana Dolna.

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag  i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@mszana.pl w terminie j.w.

 

Wójt Gminy Mszana Dolna

                                                                                         
 

 

Mszana Dolna 26.02.2019r.       
 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MSZANA DOLNA

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1945), art. 39 oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna: wsi Mszana Górna, Kasina Wielka, Kasinka Mała oraz Olszówka, sporządzanych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie Uchwał:

  • Nr XLV/575/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Mszana Górna,
  • Nr XLVIII/623/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka,
  • Nr XLVIII/625/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała,
  • Nr XLVIII/628/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka,

 które odbędzie się
w dniach od 5 marca do 2 kwietnia 2019 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian planu zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko)
odbędzie się  19 marca 2018 r. o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna

Projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.mszana.pl

Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian  planu  wyłożonych do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6,
34-730 Mszana Dolna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2019 roku

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mszana Dolna.

 

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag  i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@mszana.pl w terminie j.w.

Wójt Gminy Mszana Dolna