Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejGminny ośrodek pomocy społecznejrodostrategiaRewitalizacja na lataOZEwybory 2018Zajęcia na orlikach - informacjeProfil zaufanyznpWymień piecPowietrzegospodarka odpadami po nowemuceidgOgłoszenia Wójtaostrzezenia meteoPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaObrona cywilnae-urzadinteraktywna mapaKarta dużej rodzinyBarszcz SosnowskiegoWolni od azbestu - informacjeLokalna Grupa DziałaniaSolaryGaleria zdjęćJustyna KowalczykStop przemocyMonitoring powietrzaAktywuj e-bokMikroporadywiarygodna firma

Realizacja projektu„Nowoczesna i przyjazna dla obywatela gmina”

 


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
( konkurs 2/POKL/5.2.1/2009)
Priorytet V Dobre rządzenia, działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji
Samorządowej
Beneficjent: Gmina Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

 


Okres realizacji: luty 2010r. – czerwiec 2011r.

 

Projekt „ Nowoczesna i przyjazna dla obywatela gmina” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do wszystkich urzędników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mszana Dolna.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy Mszana Dolna na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy oraz wzrost kompetencji pracowników urzędu.
Aby prawidłowo zaplanować działania zmierzające do podniesienia jakości i dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy Mszana Dolna przeprowadzono diagnozę potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy w zakresie jakości usług świadczonych przez urząd, z której jasno wynikało, iż „ prawie połowa badanych przedsiębiorców ocenia pozytywnie sytuację gospodarczą w gminie Mszana Dolna. Z ocenianych wymiarów działalności inwestycyjnej gminy najlepiej oceniony został obszar edukacji. Najważniejsze i najbardziej potrzebne w gminie inwestycje, to zdaniem przedsiębiorców, rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury drogowej, komunalnej, turystycznej oraz sportowej ”. Następnie został powołany zespół pracowników urzędu, którzy dzięki konsultacjom eksperckim wspólnie wypracowali procedury w zakresie obsługi klientów.


Aby podnieść kompetencje pracowników Urzędu przeprowadzono następujące szkolenia:
• Szkolenie z KPA
• Szkolenie z komunikacji interpersonalnej
• Szkolenie i warsztaty z obsługi komputera
• Szkolenia z zakresu informacji o wymogach prawnych i sposobie pracy w e- urzędzie
• Szkolenie z zarządzania organizacja w Urzędzie
• Szkolenie z użytkowania BIP
• Szkolenie z prawa zamówień publicznych
• Szkolenie z zarządzania turystyką
• Szkolenie i warsztaty z zakresu planowania strategicznego w administracji publicznej
• Couching dla administratorów i użytkowników systemu elektronicznego obiegu dokumentów ( e-SOD)
• Szkolenie z zarządzania serwerami REDHAT
• Kurs informatyczny dla administratora sieci
• Szkolenie z prawa o ochronie środowiska oraz pozyskiwania środków finansowych dla projektów poprawiających ochronę środowiska
• przeprowadzono konsultacje w zakresie uruchomienia systemu elektronicznych skrzynek podawczych na platformie e-puap, oraz
• Konsultacje eksperckie w zakresie rozwiązań ICT w administracji publicznej
Planowane szkolenia:
• Szkolenie /coaching z raportowania w systemie e- SOD
• Szkolenie z funkcjonowania WBOK i skrzynki podawczej

 

Wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim oddelegowano 5 pracowników Urzędu na roczne studia podyplomowe z zakresu: Zamówienia publiczne – 1 osoba, Administracja publiczna – 1 osoba, Zarządzanie zasobami ludzkimi- 2 osoby, Public Relations- 1 osoba.
Została również przeprowadzona wizyta studyjna w Urzędzie Gminy Zielonki, z funkcjonującym Wirtualnym Biurem Obsługi Klienta/Przedsiębiorcy w celu poznania innowacyjnych rozwiązań stosowanych w nowoczesnym WBOK .
Kolejnym etapem będzie utworzenie i uruchomienie Biura Obsługi Klienta/Lokalnego Okienka Przedsiębiorcy, którego zadaniem będzie udzielanie informacji o sposobie załatwienia spawy klientom zgłaszającym się do Urzędu, udostępnianie kart informacyjnych, wzorów wniosków, formularzy, przyjmowanie dokumentów składanych przez klientów, w tym skarg, wniosków i podań, udzielanie informacji o organach właściwych do załatwienia sprawy w przypadku, gdy takim organem nie jest Wójt Gminy.
Na terenie Urzędu zostaną zainstalowane dwa infokioski wraz z systemem prezentacji danych, których podstawową rolą jest skuteczne przekazywanie informacji za pośrednictwem środków multimedialnych. Infokioski to samoobsługowe, wolnostojące komputery multimedialne w specjalnej obudowie z dotykowym ekranem, dzięki którym można skorzystać z wybranych stron internetowych .
W związku z realizacją projektu w miesiącu grudniu zostanie przeprowadzone spotkanie informacyjne ze środowiskiem lokalnym w sprawie wdrożenia monitoringu strategii i konsultacji społecznych, a w przyszłym roku odbędzie się Seminarium dla gmin wiejskich z terenu małopolski w zakresie możliwości poprawy zarządzania w małej gminie. Uzasadnieniem tego działania jest potrzeba propagowania możliwości rozwoju małych gmin wiejskich w aspekcie pozyskiwania środków na lepsze zarządzanie gminą, zachęcanie do wprowadzenia zmian poprzez zaprezentowanie projektów możliwych do zrealizowania mających na celu usprawnienia działania i zmodernizowanie instytucji, usprawnienie obsługi przedsiębiorców oraz rozwój e- administracji.
Projekt zakończy konferencja zamykająca, która będzie miała na celu podsumowanie rocznego cyklu podnoszącego kompetencje pracowników Urzędu Gminy Mszana Dolna, zaprezentowanie osiągnięcia założonych rezultatów projektu oraz zachęcenie uczestników konferencji po stronie JST do inwestowania w zwiększanie kompetencji kadr urzędu, które są głównym ogniwem pomiędzy zakładanymi celami rozwoju gminy a ich realizacją prowadzącą do sukcesu.

 

OPIS REALIZACJI PROJEKTU cd.

W związku z realizacją projektu pn. „ Nowoczesna i przyjazna dla obywatela gmina”
28 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy Mszana Dolna odbyło się spotkanie informacyjne ze środowiskiem lokalnym w sprawie wdrożenia monitoringu strategii i konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy z terenu Gminy Mszana Dolna, przedsiębiorcy, Radni Gminy oraz sołtysi.
Kolejnym punktem jest zorganizowanie Seminarium dla gmin wiejskich z terenu małopolski w zakresie możliwości poprawy zarządzania w małej gminie, które odbędzie się 23 marca 2011r.Uzasadnieniem tego działania jest potrzeba propagowania możliwości rozwoju małych gmin wiejskich w aspekcie pozyskiwania środków na lepsze zarządzanie gminą, zachęcanie do wprowadzenia zmian poprzez zaprezentowanie projektów możliwych do zrealizowania mających na celu usprawnienia działania i zmodernizowanie instytucji, usprawnienie obsługi przedsiębiorców oraz rozwój e- administracji.


PLANOWANE SZKOLENIA:
• Szkolenie z funkcjonowania WBOK i skrzynki podawczej.

Projekt zakończy konferencja zamykająca, która będzie miała na celu podsumowanie rocznego cyklu podnoszącego kompetencje pracowników Urzędu Gminy Mszana Dolna, zaprezentowanie osiągnięcia założonych rezultatów projektu oraz zachęcenie uczestników konferencji po stronie JST do inwestowania w zwiększanie kompetencji kadr urzędu, które są głównym ogniwem pomiędzy zakładanymi celami rozwoju gminy a ich realizacją prowadzącą do sukcesu.

 

 

 

 

10.02.2011r.

Opracowała: Marta Wcisło
Specjalista ds. administracyjnych i promocji projektu

 

W związku z realizacją przez Gminę Mszana Dolna Projektu pn: „ Nowoczesna i przyjazna dla obywatela gmina” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 23 marca 2011r. w Restauracji Foksal w Mszanie Dolnej odbyło się Seminarium pn: „ Możliwości poprawy zarządzania w małej gminie” dla gmin wiejskich z terenu Małopolski. Uzasadnieniem tego działania jest potrzeba propagowania możliwości rozwoju małych gmin wiejskich w aspekcie pozyskiwania środków na lepsze zarządzanie gminą, zachęcanie do wprowadzenia zmian poprzez zaprezentowanie projektów możliwych do zrealizowania mających na celu usprawnienia działania i zmodernizowanie instytucji, usprawnienie obsługi przedsiębiorców oraz rozwój e- administracji.


Uczestnicy Seminarium: przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego z sąsiednich powiatów, m.in. Gminy: Dobra, Niedźwiedź, Słopnice, Kamienica, Stryszów, Czarny Dunajec, Spytkowice, Ochotnica Dolna, Lubien, Jabłonka, Wiśniowa, Nawojowa, Niepołomice, Nowy Targ, Mszana Dolna, Szaflary, Sułkowice, Łapanów, Miasto Limanowa, Radni Gminy Mszana Dolna, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych oraz Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Mszana Dolna.


Na Seminarium zaprezentowano dwa PANELE TEMATYCZNE:


I. Rozwój e-administracji i rozwiązań ICT w administracji publicznej
II. Procedury usprawniające zarządzanie i realizację zadań statutowych w samorządzie gminnym

 

Celem realizowanego projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców oraz wzrost kompetencji pracowników. Środki finansowe uzyskane w ramach tego projektu posłużyły przede wszystkim do finansowania szkoleń i studiów podyplomowych pracowników Urzędu Gminy, zainstalowania INFOKIOSKÓW - z których mogą korzystać zainteresowani mieszkańcy. Infokioski dadzą możliwość pozyskiwania informacji o urzędzie oraz pobierania formularzy i potrzebnych dokumentów. Efektem realizacji programu było ponad to utworzenie Biura Obsługi Klienta/ Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości, które mieści się na parterze w budynku Urzędu Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6 do którego zadań należy m.in.
- przyjmowanie dokumentów składanych przez klientów,
- rejestracja przyjętych spraw,
- udzielanie informacji o sposobie załatwienia sprawy klientom zgłaszającym się do Urzędu,
- udostępnianie kart informacyjnych, wzorów wniosków i formularzy,
-udostępnianie do przeglądania przez klientów aktów prawnych ( Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Małopolskiego).


Czas pracy Punktu Obsługi Klienta.

Punkt Obsługi Klienta jest czynny w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30
 

 

 

Kolejny projekt zakończony

W związku z realizacją przez Gminę Mszana Dolna projektu pn: „ Nowoczesna i przyjazna dla obywatela gmina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 21 czerwca 2011r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Mszana Dolna odbyła się Konferencja zamykająca w/w projekt.

Konferencja ta miała na celu podsumowanie rocznego cyklu podnoszącego kompetencje pracowników Urzędu Gminy Mszana Dolna, zaprezentowanie osiągnięcia założonych rezultatów projektu oraz zachęcenie uczestników konferencji po stronie JST do inwestowania w zwiększanie kompetencji kadr urzędu, które są głównym ogniwem pomiędzy zakładanymi celami rozwoju Gminy a ich realizacją prowadzącą do sukcesu.
Celem realizowanego projektu było podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców oraz wzrost kompetencji pracowników. Środki finansowe uzyskane w ramach tego projektu posłużyły przede wszystkim do finansowania szkoleń i studiów podyplomowych pracowników Urzędu Gminy, zainstalowania INFOKIOSKÓW - z których mogą korzystać zainteresowani mieszkańcy. Efektem realizacji programu było ponad to utworzenie Biura Obsługi Klienta/ Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości, które mieści się na parterze w budynku Urzędu Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6. Do którego zadań należy m.in.

-przyjmowanie dokumentów składanych przez klientów, rejestracja przyjętych spraw,
udzielanie informacji o sposobie załatwienia sprawy klientom zgłaszającym się do Urzędu,
udostępnianie kart informacyjnych, wzorów wniosków i formularzy,
udostępnianie do przeglądania przez klientów aktów prawnych ( Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Małopolskiego).
Czas pracy Punktu Obsługi Klienta - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30


Marta Wcisło
 

zobacz zdjęcia