Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


ZAWIADOMIENIE

20/11/2020, dodał: Maciej Liberda czytano: 75 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z XXVI i XXVII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mszana Dolna za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach.
 7. Podjęcie uchwały zmiany uchwały nr XVII/201/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna i  Olszówka.
 17. Informacja o interpelacjach Radnych.
 18. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie XXVIII  Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki

 

Informacja

W związku z obowiązującym stanem epidemii choroby  koronowirusa (COVID -19) udział  mieszkańców w sesji Rady Gminy w formie wstępu na sesję jest niemożliwy. Obrady sesji będą transmitowane online  na  stronie internetowej  www.mszana.pl