Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Jesienny przegląd zadań inwestycyjnych

30/10/2019, dodał: Magda Polańska czytano: 711 razy
Jesień pozwala cieszyć się widocznymi efektami wielomiesięcznych, czasem wieloletnich starań grupy samorządowców, urzędników, projektantów, wykonawców i mieszkańców.

Na placach budowy wyłaniają się obiekty, drogi, mosty, budynki w ostatecznym kształcie. Trwają starania, by niezwłocznie oddać mieszkańcom do użytkowania wyczekiwane i potrzebne inwestycje. Tak jest również w tym roku.

Tegorocznej jesieni społeczność Gminy Mszana Dolna ma  sporo powodów do zadowolenia:

- zakończono przebudowę i oddano do użytkowania drogę powiatową nr 1616K Mszana Górna – Podłopień. Modernizacja dotyczyła odcinka drogi powiatowej w miejscowości Łostówka o długości 2,5 km. Droga w Łostówce została poszerzona do 6 m. b., położono nową, wzmocnioną nawierzchnię o parametrach uwzględniających potrzeby ruchu ciężkiego KR-3, wykonano chodniki, odwodnienia, przystanki komunikacyjne, przejścia dla pieszych z sygnalizacją i oświetleniem ulicznym. Całkowity koszt zadania wyniósł 7 mln 274 tys. 152 zł. Inwestycję sfinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pozyskanych przez Zarząd Powiatu Limanowskiego przy współudziale środków Powiatu Limanowskiego i Gminy Mszana Dolna. Z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczono na tę inwestycję kwotę 3 mln 562 tys. 662 zł. Powiat Limanowski zaangażował na ten cel środki własne w kwocie – 2 mln 749 tys. 969 zł., natomiast Gmina Mszana Dolna przeznaczyła ze swego budżetu 928 tys. 311 zł.;

 

- wykonano remont i oddano do użytkowania drogę do os. Górki w Lubomierzu. Na to zadanie Gmina Mszana Dolna otrzymała dotację w wysokości 150 000,00 zł. z programu ochrony gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;

 

- dobiega końca budowa przepustu w ciągu drogi do osiedla Gacki w Olszówce;

 

- dokonano odbioru remontowanego odcinka drogi gminnej Kasina Wielka – Pańskie -Krzykacze – zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej. Korzystając z tego źródła finansowania wyremontowano również drogę gminną Lubomierz – Przysłop - Młyny w miejscowości Lubomierz oraz przepust w ciągu drogi gminnej Raba Niżna – Budzyń –Glisne;

 

- uzyskano pozwolenie na użytkowanie wybudowanego przepustu ramowego w ciągu drogi do os. Fligi w Mszanie Górnej oraz mostu żelbetowego w ciągu drogi do os. Murzyny w Mszanie Górnej;

 

- wykonano remont przepustu w ciągu drogi do os. Karkulki w miejscowości Łostówka;

 

- wykonano remont cząstkowy drogi wewnętrznej do os. Brzegi w miejscowości Kasina Wielka;

 

- w ramach funduszu sołeckiego dostarczono kliniec na remont drogi wewnętrznej do os. Kozyry w miejscowości Lubomierz. Mieszkańcy we własnym zakresie wykonali prace polegające na utwardzeniu drogi;

 

- wykonano remont drogi wewnętrznej na osiedlu Talarki w Mszanie Górnej;

 

- trwają remonty dróg na osiedlach: Tworki w Łostówce, Hyrb i Żądły w Kasince Małej oraz na Nawary -Trybuły w Olszówce;

 

- w najbliższym czasie rozpocznie się remont dróg wewnętrznych na osiedlach: Żury - Łabuzy w Olszówce oraz Bartoszki w Kasince Małej. Droga w Olszówce powinna zostać ukończona w 2020 roku. Jeżeli aura będzie sprzyjała pracom budowlanym możliwe jest zakończenie inwestycji w Kasince Małej jeszcze w tym roku kalendarzowym.
 

Końcówka roku 2019 jest dla inwestycji kubaturowych etapem zamykania prac remontowych czy budowlanych:

- na finiszu są prace rozpoczęte w sierpniu 2017 r. związane z budową sali gimnastycznej w Mszanie Górnej. Wykonano już wszystkie prace wykończeniowe, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, tj. nowe ogrodzenie, poszerzono bramę wjazdową, wykonano nową nawierzchnię pod placem zabaw. Aktualnie Gmina Mszana Dolna oczekuje na pozwolenie na użytkowanie  obiektu  aby  przekazać salę do użytkowania  społeczności szkolnej.;

 

- zakończono prace związane z modernizacją ogólnodostępnego boiska sportowego przy szkole nr 2 w Kasinie Wielkiej. Młodzież szkolna i mieszkańcy  otrzymali  nowoczesne boisko wielofunkcyjne o doskonałej nawierzchni wykonanej z poliuretanu o zwiększonej odporności na ścieranie i amortyzację użytkową. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 168 000,00 zł. w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa” (MIRS);

 

- zakończono zadanie polegające na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku remizy OSP w Łętowem – etap I (stan surowy zamknięty). Powstało tam pomieszczenie garażowe dobudowane do istniejącego budynku oraz pomieszczenie do przechowywania sprzętu pożarniczego i mundurów bojowych. Na ten cel Gmina Mszana Dolna pozyskała dofinansowanie w wysokości 48 000,00 zł. z UMWM w ramach programu Małopolskie Remizy 2019.

 

Jedynym zadaniem, którego realizacja nie kończy się w tym roku, jest rozbudowa i przebudowa ośrodka zdrowia w Mszanie Górnej z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia i Środowiskowy Dom Samopomocy. Prace na tej budowie postępują zgodnie z harmonogramem, tak aby w tym roku zamknąć budynek, by można było kontynuować prace wewnątrz w czasie zimy.

Pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urzędu Gminy Mszana Dolna