Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

18/04/2019, dodał: Magda Polańska czytano: 550 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję VII Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnego.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Wręczenie nagród Wójta Gminy Mszana Dolna  za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w ciągu roku 2018.
 5. Przyjęcie  protokołu z VI sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 7. Wystąpienia Gości.
 8. Informacja Komendanta Policji oraz Komendanta PSP i Miejsko-Gminnego Komendanta OSP o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Mszana Dolna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,  psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia wykonania zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK 28 w km 74+350”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna,  wsi Kasinka Mała.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Mszana Górna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna,  wsi Olszówka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia procedury rozwiązania Straży Gminnej Gminy Mszana Dolna.
 18. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018.
 19. Raport Wójta Gminy Mszana Dolna z wykonania w roku 2018 gminnych programów: Przeciwdziałania Narkomanii oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedstawienie efektów ich realizacji.
 20. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie VII Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Chorągwicki