Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Od stycznia 2019 r. zwrot podatku akcyzowego na nowych zasadach

04/01/2019, dodał: Maciej Liberda czytano: 1909 razy
Wyjaśnijmy na wstępie, że o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej może ubiegać się każdy producent rolny.

To znaczy każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, czyli posiadająca minimum 1 h użytków rolnych.

Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego (dzierżawa), zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu czyli dzierżawcy. Natomiast w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemnej zgody nie muszą wyrażać współmałżonkowie.

Wnioski można składać dwa razy w roku – w miesiącach lutym i sierpniu danego roku kalendarzowego. Wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć we właściwym dla danego gospodarstwa rolnego urzędzie gminy. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie faktur VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie właściwym dla terminu składania dokumentów. Obowiązujące okresy to okres jesienno-zimowy (od sierpnia poprzedniego roku do stycznia obecnego roku) oraz wiosenno-letni (od lutego do lipca).

Od 01.01.2019 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Ustawa zakłada podniesienie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych. Obecnie zwrot przysługuje do 86 litrów paliwa, a od 01.01.2019 r. będzie to 100 litrów na hektar.

Ponadto od 2019 roku o dodatkową dopłatę ubiegać się będą mogli ci rolnicy, którzy oprócz uprawy ziemi zajmują się także hodowlą bydła. W ich przypadku konieczne będzie jednak zadbanie o dodatkowe formalności. We wniosku o zwrot akcyzy będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, potwierdzając te dane zaświadczeniem wystawionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Dopłata wynosi 30 złotych za 1 DJP posiadanego bydła (DJP = duża jednostka przeliczeniowa, jaka umownie odpowiada jednej krowie o masie równej 500 kilogramów). Przykładowo: buhaje pow. 6 m-cy do 1 roku to 0,36 DJP, buhaje powyżej 18 m-cy to 1,4 DJP, cielęta do 6 m-cy to 0,15 DJP a jałówki powyżej 1 roku do 18 m-cy to 0,8 DJP. Zwrotu kosztów nie otrzymają hodowcy np. drobiu, świń czy owiec. 

Warto pamiętać, iż wraz z rozpoczęciem 2019 roku aktualnie obowiązujący wzór wniosku ulegnie zmianie. Dlatego też prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nowymi formularzami. Przypominamy również o przygotowaniu nr konta, na który ma zostać przelany zwrot podatku, kopii umów dzierżawy w celu potwierdzenia posiadania użytków rolnych a także  czytelnych faktur potwierdzające zakup oleju napędowego.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela Małgorzata Kotarba pok. 39 II piętro tel. 18 3310009 w. 339

Pliki do pobrania :

1. Wzór wniosku akcyza 2019 r.

2. Oświadczenie rolnika- do zwrotu za akcyzę

3. Wykaz faktur