Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


O G Ł O S Z E N I E

25/09/2018, dodał: Maciej Liberda czytano: 993 razy
o naborze wniosków na demontaż i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Mszana Dolna w 2019 roku.

Wójt Gminy Mszana Dolna informuje, że prowadzony jest nabór wniosków na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, w ramach projektu p.n. „Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  na terenie gminy Mszana Dolna”- Nr RPMP.05.02.02-0518/17.  Projekt ten jest finansowany w 85% kosztów kwalifikowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 - Ochrona środowiska, Działanie 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2.

Do korzystania ze wsparcia rzeczowego uprawnione są osoby fizyczne  będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej na terenie gminy Mszana Dolna, które spełniają wymienione w regulaminie warunki i złożą  kompletny wniosek w Sekretariacie lub w pok. 39  Urzędu  Gminy w Mszanie Dolnej.

Druki wniosku oraz załączników do wniosku,  są załączone do niniejszego  ogłoszenia

Przed złożeniem wniosku na demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest, należy dokonać zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego do Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Limanowej, Ośrodek Zamiejscowy w Mszanie Dolnej, mieszczącego się na parterze budynku Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, pok. 10b.

Wykonana usługa w ramach projektu, obejmująca demontaż pokrycia dachowego, pakowanie odpadów, transport oraz unieszkodliwienie odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych jest dla  Uczestników Projektu całkowicie nieodpłatna.

Bliższe informacje w sprawie dofinansowania demontażu wyrobów zawierających azbest oraz odbioru składowanych na nieruchomościach odpadów zawierających azbest (gruzu) można uzyskać pod tel. 18 33 10 009, wewnętrzny 339 lub osobiście w Urzędzie Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, pokój 39, II piętro.

UWAGA !

Istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku  na wykonanie demontażu oraz odbiór wyrobów zawierających azbest w 2018  roku.

                                                                                              Wójt Gminy Mszana Dolna

                                                                                                                        /-/  Bolesław Żaba