Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Co w gminnych inwestycjach słychać?

17/08/2018, dodał: Magda Polańska czytano: 1178 razy
Lato sprzyja budowaniu. Postępują prace przy budowie sali gimnastycznej w Mszanie Górnej. Wykonawca obecnie stawia więźbę dachową na budynku nowej sali.

Jak co roku, w okresie wakacji trwają remonty w szkołach. Obecnie wykonywany jest remont klatki schodowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej – budynek A oraz prace związane z adaptacją poddasza w Zespole Szkoły i Przedszkola w Łostówce na potrzeby sal lekcyjnych. Podpisano także umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej w ZPO w Mszanie Górnej”; przygotowywany jest remont placu zabaw przy ZPO w Rabie Niżnej.

Również strażacy powinni być zadowoleni - zwłaszcza z OSP Łostówka, gdyż w ich remizie prowadzony jest remont pomieszczeń sanitarnych. Obejmuje on wymianę sanitariatów na poziomie parteru, wymianę okładzin z płytek ceramicznych, stolarki drzwiowej oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, a także wymianę armatury sanitarnej. Zadanie to jest dofinansowane z UMWM w ramach programu Małopolskie Remizy 2018. W budynku remizy w Łostówce planowana jest również adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki publicznej.

Trwają przygotowania procedury przetargowej zmierzającej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie ośrodka zdrowia w Mszanie Górnej dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy. Gmina otrzymała na tę inwestycję dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 w wysokości 1 507 705,96 zł., co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych. 

 

Pełną parą idą prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmuje budowę kanału kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna, tzw. łącznik, który poprowadzi ścieki do oczyszczalni w Mszanie Dolnej. Wartość prac budowlanych tego etapu wyniesie 3 210 470,70 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Mszana Dolna. W jego ramach zostanie wykonany kanał kanalizacyjny fi 300 mm o długości 4 km. Drugi etap obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej o średnicy fi 315, 250, 200 mm i długości 13 km. W ramach zadania zostaną wykonane przyłącza kanalizacyjne o długości blisko 3 km. Zadanie ma na celu podłączenie do kanalizacji ok. 130 budynków. Koszt zadania wynosi 4 847 245,97 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej dofinansowana jest ze środków PROW na lata 2014-2020 - dotacja w wysokości 1 840 743,00 zł.

Trzeci etap będzie realizowany w kolejnych latach.

 

Również przy realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu drogowo – mostowego nie ma przestoju:

- wykonano już inwestycję prowadzoną wspólnie z Powiatem Limanowskim polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 1626 K Kasinka Mała - Węglówka - Kasina Wielka km 1+246,00-4+536,20 w miejscowości Kasinka Mała - etap I - km 1+246,00-3+233,75 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym;

- trwają prace projektowe związane z budową przepustu ramowego w ciągu drogi do przepompowni ścieków na os. Fligi w km 0+054 pot. Łętówka w m. Mszana Górna wraz z dojazdami – zaprojektuj i wybuduj;

- rozpoczęto prace projektowe na potrzebę zrealizowania inwestycji pn. Budowa mostu żelbetowego w ciągu drogi do osiedla Murzyny w miejscowości Mszana Górna w km 1+540 potoku Wierzbienica wraz z dojazdami;

- dobiegają końca prace projektowe związane z planowaną budową drogi gminnej Tatki -Kołbony w km 0+003,50 - 0+245,95 w miejscowości Glisne;

- rozpoczęto prace związane z remontem drogi rolniczej Kasinka Mała  -Lipienie. Na tę inwestycję gmina otrzymała dotację w wysokości 112 799,00 zł z Urzędu Województwa Małopolskiego w ramach programu związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;

- ponadto Gmina zleciła następujące prace:

  1. Remont drogi na os. Kalety w miejscowości Kasinka Mała
  2. Remont drogi na os. Płoskonki w miejscowości Kasinka Mała
  3. Remont drogi na os. Mistarze w miejscowości Kasina Wielka
  4. Remont drogi na os. Gryzy- Kunochy w miejscowości Olszówka;

- w najbliższym czasie Wykonawca rozpocznie prace budowlane związane ze stabilizacją i zabezpieczeniem osuwiska na osiedlu Borki w Lubomierzu wraz z odbudową drogi i mostu w km 0+070 – 0+110. Gmina na to zadanie otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych ruchami osuwiskowymi ziemi w wysokości 1 080 000,00 zł.;

- planowana do realizacji jest budowa obiektu mostowego w ciągu drogi do osiedla Gacki w miejscowości Olszówka;

- przygotowywane jest zadanie pn.: „Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce w km 0+200 – 1+316 i w km 1+481 – 2+353 w m. Mszana Górna/Łętowe poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym – Odcinek II. Inwestycja ta będzie współfinasowana przez Powiat Limanowski.

Pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Mszana Dolna