Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Inwestycyjna wiosna 2018

01/06/2018, dodał: Magda Polańska czytano: 1753 razy
Inwestycyjny rok 2018 przynosi Gminie Mszana Dolna kontynuację zadań rozpoczętych w latach 2016-2017. Ponadto prowadzone są procedury projektowe i przetargi dla zadań inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych w budżecie na 2018 r.

Przewidziano w nim kilka kosztownych zadań z zakresu ochrony środowiska, inwestycji drogowo - mostowych i inwestycji kubaturowych. W okresie jesienno - zimowym pozyskano fundusze zewnętrzne: dotacje i pożyczki preferencyjne, które zasilą budżet. Dzięki nim będzie możliwe sfinansowanie konkretnych zadań.

Dobiegają końca prace związane z remontem dróg osiedlowych m.in. na os. Gobory w Łostówce, na os. Pyrze w Lubomierzu, na os. Waligóry w Olszówce oraz do os. Snozy w Łętowem.


Droga do osiedla Snozy w Łętowem

W najbliższym czasie rozpocznie się budowa przepustu na os. Fligi w miejscowości Mszana Górna – zadanie to jest realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Ponadto Gmina planuje wybudować dwa obiekty mostowe: do os. Murzyny w Mszanie Górnej oraz do os. Gacki w Olszówce – zadania również będą realizowane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

W chwili obecnej kończą się prace związane z  realizacją zadania prowadzonego wspólnie z Powiatem Limanowskim polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1626 K Kasinka Mała - Węglówka - Kasina Wielka km 1+246,00-4+536,20 w miejscowości Kasinka Mała - etap I - km 1+246,00-3+233,75 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym.

W najbliższym czasie rozpocznie się remont drogi na os. Lipienie w miejscowości Kasinka Mała. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację w wysokości 112 799 zł z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Gmina Mszana Dolna otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych ruchami osuwiskowymi ziemi w wysokości 1 080 000 zł na realizację zadania pn. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska na osiedlu Borki w Lubomierzu wraz z odbudową drogi i mostu w km 0+070 – 0+110.

W inwestycjach kubaturowych również nie ma przerw. Ciągle coś się zmienia. Jedne zadania się kończą, inne się zaczynają a jeszcze inne są kontynuowane.

Wykonywane są między innymi prace przy rozpoczętej w sierpniu 2017 r. budowie sali gimnastycznej w Mszanie Górnej. Wykonawca w chwili obecnej buduje ściany nośne oraz działowe, które będą zakończone więźbą dachową. Każdy kolejny dzień pracy na tej budowie przybliża do upragnionego przez młodzież szkolną zakończenia etapu budowy i oddania jej do użytkowania.


Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej

 

Jak co roku planowane są dalsze prace remontowe w szkołach. W chwili obecnej już podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. Remont klatki schodowej w ZPO w Kasinie Wielkiej – budynek A. Prace rozpoczną się po zakończeniu roku szkolnego.

Wyłoniony został wykonawca prac związanych z adaptacją poddasza na sale lekcyjne w budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Łostówce. Planowany termin zakończenia tych prac to koniec września 2018 r.

W budynku OSP Łostówka przeprowadzony zostanie remont pomieszczeń sanitarnych, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Remizy 2018”.

Wspomnieć warto o chyba najtrudniejszej z zaplanowanych inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mszanie Górnej z przeznaczeniem części obiektu na dom pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych”. Na to zadanie Gmina Mszana Dolna otrzymała dofinansowanie z funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 507 000 zł.


Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mszanie Górnej - wizualizacja

 

W 2018 roku kontynuowane są bardzo kosztowne inwestycje komunalne tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Dobiega końca zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mszanie Górnej”, w ramach którego powstanie blisko 14 km kanalizacji wraz z podłączeniem ok. 160 budynków mieszkalnych. Koszt prac budowlanych to blisko 3,5 mln zł. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jest to pożyczka preferencyjna w 50% umarzalna w wysokości 2 549 513 zł.

Gmina Mszana Dolna pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 850 000 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Raba Niżna. Wykonawca robót budowlanych właśnie rozpoczął realizację tego zadania. W ramach zaplanowanego I etapu prac powstanie 13 km sieci kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej. W kolejnym etapie (plan na rok 2018) zostanie wybudowany odcinek kanalizacji nazwany „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI RABA NIŻNA – ŁĄCZNIK PRZEZ MIASTO MSZANA DOLNA”.

 Referat Inwestycji Urzędu Gminy Mszana Dolna