Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Lato sprzyja inwestycjom

31/07/2017, dodał: Magda Polańska czytano: 1371 razy
Okres wakacyjny nie dla każdego oznacza odpoczynek. W samorządach to czas intensywnych prac inwestycyjnych.

Gmina Mszana Dolna wykorzystuje ten „gorący” okres na przeprowadzenie niezbędnych remontów swoich placówek oświatowych. Władze Gminy nie zapominają również o innych inwestycjach, na realizację których oczekują mieszkańcy. Niektóre z nich udało się już zakończyć, inne niebawem się rozpoczną.

 

Zakończone zostały zadania z zakresu infrastruktury drogowo – mostowej:

- remont drogi do os. Wydry w Łętowem w km 0+000-0+300 – zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem. Wartość robót wyniosła: 149.145,27 zł:

- remont cząstkowy drogi do os. Nowaki – Zagronie w miejscowości Łętowe;

- remont drogi do Stadionu w Rabie Niżnej:

 

 

W najbliższym czasie rozpoczną się prace na kilku obiektach drogowo-mostowych.  Remontowane będą między innymi:
- droga do os. Surmy-Pajdziki w Lubomierzu;
- przepust w ciągu drogi do os. Cieżaki w Kasince Małej:

- przepusty w ciągu drogi do os. Snozy w Łętowem;
- droga na os. Antosze w Łętowem;
- droga na osiedlu Sutory Górne we wsi Łostówka. Ta inwestycja współfinansowana będzie w kwocie 85.000,00 zł. ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

 

Pod koniec czerwca Gmina Mszana Dolna otrzymała trzy promesy dotacji na zadania drogowe, które będą realizowane w 2017 r.:

- „Remont drogi gminnej nr 25090003 „Kasina Wielka – Pańskie” na odcinkach od km 0+003 do km 0+196 oraz od km 1+876 do km 2+249 w m. Kasina Wielka” – przyrzeczona dotacja w kwocie: 419.608,00 zł. z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;

- „Remont przepustów w ciągu drogi gminnej „Kasina Wielka – Gruszowiec” nr 2509001 w miejscowości Kasina Wielka w km 0+810 i w km 1+170” – przyrzeczona dotacja w kwocie 60.000,00 zł. z budżetu państwa na 2017 r w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

- „Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska na osiedlu Borki w Lubomierzu wraz z odbudową drogi i mostu w km 0+070-0+110” -  przyrzeczona dotacja w kwocie 145.000,00 zł. z budżetu państwa na 2017 r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Obiekty kubaturowe i komunalne Gminy Mszana Dolna

Jak co roku, w okresie letnim, kiedy młodzież spędza miło wakacje, w szkołach trwają prace polegające na odnowieniu pomieszczeń czy dokonaniu niezbędnych remontów na bieżące potrzeby szkół. W tym roku są to między innymi;

- w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej prowadzone są prace remontowe związane z dostosowaniem kuchni do potrzeb przedszkola;

- przygotowywane są prace związane z remontem placu przy ZPO w Kasince Małej polegające na wymianie starych płytek betonowych na kostkę brukową;

- przeprowadzona będzie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kasince Małej polegająca na wymianie okien i dociepleniu ścian szkoły;

- w budynku szkoły w Łętowem rozpoczęły się prace remontowe polegające na adaptacji mieszkania komunalnego na cele sali lekcyjnej;

- zakończono postępowanie przetargowe i niedługo rozpocznie się budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 2 w Mszanie Górnej;

- przygotowywany jest remont kotłowni i oczyszczalni ścieków w szkole nr 1 w Lubomierzu;

- trwają pace projektowe dotyczące adaptacji poddasza na klasy w szkole w Łostówce.

 

Władze Gminy w swoich planach inwestycyjnych nie zapomniały o potrzebach druhów – ochotników;  również w remizach OSP przeprowadzane są remonty i modernizacje:

  • w budynku remizy OSP w Olszówce wykonywana jest kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej
  • przed budynkiem remizy OSP w Kasinie Wielkiej wykonana zostanie modernizacja placu manewrowego w zakresie wymiany zniszczonej asfaltowej nawierzchni na kostkę brukową;
  • zakończono prace związane z remontem garaży w budynku OSP Łostówka.

Ponadto trwają prace przy budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kasince Małej. Zadanie to rozłożone jest na dwa lata i współfinansowane przez gminę i samorząd powiatowy.

W trakcie realizacji jest również budowa kanalizacji sanitarnej w Mszanie Górnej. Pomimo różnych trudności nie przewiduje się konieczności wydłużenia czasu trwania tej inwestycji. Gmina już przygotowuje się do  kolejnej tego typu inwestycji w Rabie Niżnej. Na to zadanie Gmina pozyskała właśnie dofinansowanie w kwocie ponad 1,9 mln. zł.  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urzędu Gminy Mszana Dolna