Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Działalność Straży Gminnej w 2016 roku

15/05/2017, dodał: Magda Polańska czytano: 1421 razy
W ramach wykonywania ustawowych zadań w 2016 roku funkcjonariusze Straży Gminnej Gminy Mszana Dolna ujawnili ogółem 254 wykroczenia. Nałożono 147 mandatów karnych, zastosowano 102 pouczenia oraz podjęto 161 interwencji.

Interwencje dotyczyły bezpańskich psów, padłych zwierząt, niezachowania zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu psów, zaśmiecania, wycieku nieczystości ciekłych, spalania odpadów, zawężania dróg oraz niszczenia mienia gminnego. Zauważyć należy, że liczba zgłaszanych interwencji do Straży Gminnej z roku na rok wzrasta.

Działania Straży w roku 2016 ukierunkowane były na poprawę czystości i estetyki gminy. W ramach tych działań strażnicy przeprowadzili 726 kontroli nieruchomości. Szczególną uwagę zwracano na czystość wokół posesji, gospodarkę odpadami, wywiązywanie się przez właścicieli z ustawowych obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych. Kontrolowano miejsca, w których dochodzi do przypadków nielegalnego wyrzucania odpadów (w wyniku czego ujawniono 4 dzikie wysypiska śmieci).  Podczas każdej służby kontrolowane były przystanki oraz inne miejsca publiczne pod kątem ich zanieczyszczania. W wyniku tych kontroli na koniec roku 2016 ujawniono 257 nieprawidłowości.

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole oraz poza nią Straż Gminna Gminy Mszana Dolna w minionym roku brała udział w różnego rodzaju akcjach profilaktycznych, takich jak np.: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne Ferie” oraz „Bezpieczne Wakacje”.  W roku 2016 do wspólnych działań  w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” Straż Gminna zaprosiła żołnierzy z Sekcji Profilaktyki Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, którzy przeprowadzili w ZPO w Rabie Niżnej zajęcia edukacyjne związane z tematyką bezpiecznych wakacji.

Straż Gminna co roku zabezpiecza szereg imprez, uroczystości państwowych i kościelnych. Do najważniejszych w roku 2016 zaliczyć należy:
- zabezpieczanie terenu gminy w związku z Światowymi Dniami Młodzieży,
- zabezpieczanie procesji „Bożego Ciała”,
- zabezpieczanie wyścigu kolarskiego „Kurierów Karpackich”,
- zabezpieczanie  wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne”,
- zabezpieczanie „Małopolskiego Wyścigu Kolarskiego”,
- zabezpieczanie trasy biegu „Perły Małopolski”,
- zabezpieczanie terenu wokół galerii „ Hołd Karpatom”,
- zabezpieczanie „Rajdu Historycznych Samochodów”,
- zabezpieczanie imprez gminnych (takich jak np. Zagórzańskie Lato, Zlot Szlakami Papieskimi). 

Do zadań  Straży w roku 2016 r. należało również:
- rozmieszczanie obwieszczeń  urzędowych na terenie gminy,
- konwojowanie dokumentów na rzecz gminy,
- inwentaryzacja instalacji solarnych,
- wykonywanie dokumentacji fotograficznej do projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”,
- kontrola segregacji odpadów komunalnych,
- zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych,
- doręczanie materiałów na  sesję,
- udzielanie asysty pracownikom Urzędu Gminy Mszana  Dolna,
- współpraca z Fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych,
- współpraca z GOPS w Mszanie Dolnej,
- współpraca z zespołem Zarządzania Kryzysowego,
- współpraca z Inspekcją Weterynaryjną  w Limanowej,
- współpraca z Policją,
- współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt w Nowym Targu, podczas wyłapywania bezpańskich psów.          

W roku 2017 Straż Gminna będzie w dalszym ciągu kontynuować działania ukierunkowane na poprawę czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna. W ramach tych działań strażnicy będą kontrolować nieruchomości. Szczególną uwagę zwracać będą na czystość wokół posesji, gospodarkę odpadami, wywiązywanie się przez właścicieli z ustawowych obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

 

Nadmienić należy, że w roku 2016 Straż Gminna Gminy Mszana Dolna obchodziła 10 – lecie działalności. Straż powołana została 30 listopada 2004 roku, jednakże swoje funkcjonowanie rozpoczęła 06.04.2006 r. Wtedy to komendant Straży, wspólnie z funkcjonariuszem Policji  z KP w Mszanie Dolnej, rozpoczęła pierwszą służbę na rzecz ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie Gminy Mszana Dolna. Początkowo Straż liczyła tylko jeden etat. Komendant Straży patrolowała wówczas teren gminy wspólnie z  funkcjonariuszami Policji  z KP w Mszanie Dolnej, w ramach zawartego porozumienia o współpracy. W latach późniejszych do szeregów Straży dołączyło dwóch strażników i w takim składzie Straż funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W ciągu tych 10 lat funkcjonariusze Straży podjęli około 900 interwencji, nałożyli 4900 mandatów karnych na kwotę 881 430.00 złotych, zastosowali 1547 pouczeń oraz sporządzili 747 wniosków o ukaranie do Sądu. Ponadto zabezpieczali wiele imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych oraz religijnych, a także prowadzili szereg akcji prewencyjnych.

                                                                                                          Elżbieta Wydra
Komendant Straży Gminnej
Gminy Mszana Dolna

ikona fot. Urząd Miasta Mszana Dolna