Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zwrot podatku akcyzowego w 2017 r.

26/01/2017, dodał: Maciej Liberda czytano: 2175 razy
W dniu 21 listopada 2016 r. Rada Ministrów zdecydowała, że stawka zwrotu w 2017r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniesie, jak w roku ubiegłym, 1,00 zł/l.

W związku z tą decyzją producenci rolni będą mogli uzyskać zwrot 86,00 zł za każdy hektar użytków rolnych. Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Dlatego przypominamy, że rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2017r., mogą składać wnioski do wójta w terminie:

-od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.  - wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

-od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. - wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Faktury powinny spełniać wymogi określone w ustawie o podatku od towarów i usług. Kwotę zwrotu ustala się mnożąc ilość litrów oleju napędowego wynikającą z faktur VAT oraz stawki zwrotu do litra (1 zł), z tym, że kwota nie może być wyższa niż przysługujący limit. Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:  86,00 zł x ilość ha użytków rolnych. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

           W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę we wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Dotacje będą wypłacane w 2017 r. w terminach:

· 1-30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

· 1-31 październik w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do pobrania - tutaj

 

Opracowała  Małgorzata Kotarba

Na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi